Etuuskäsittelyn tietosuojaselosteet

Sivulle on koottu asiakaspalveluun ja etuuksien käsittelyyn liittyvien rekisterien tietosuojaselosteet.

Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, voit ottaa yhteyttää Kelan asiakaspalveluun, palvelupisteeseen tai tietosuojaselosteessa mainittuun henkilöön. Kelan tietosuojavastaavalle voit lähettää tiedusteluja sähköpostitse tietosuoja(a)kela.fi.

Ajanvarausjärjestelmä

Tietosuojaseloste Kelan asiakaspuheluiden, taustatukipuheluiden ja chattikeskustelujen tallennusjärjestelmästä

Etuusrekisteri

Etuusväärinkäytösten käsittelyn valvonta

EU:n Vammaiskortin tilausluvan käsittelyä koskevan rekisteri

Kuntoutuksen tuloksellisuuden raportointi

Palveluntuottajien rekisteri

Sairausvakuutuslain perusteella korvattavien matkojen suorakorvausmenettelyä koskevan henkilötietorekisteri

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun järjestämistä koskeva tietosuojaseloste

Henkilön tunnistaminen EESSI-liikenteessä

Vuoronumerojärjestelmä