Kantelut | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Kantelut

Eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä, kun epäilee, että viranomainen tai virkamies ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan tai että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti.

Oikeuskanslerille voi tehdä kantelun, jos epäilee, että viranomainen, virkamies tai muu julkista tehtävää hoitava on toiminut lainvastaisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä.

Kelan tai sen työntekijän lainvastaisesta, virheellisestä tai epäasianmukaisesta menettelystä voi tehdä Kelaan hallintokantelun, johon Kela antaa ratkaisun.

Kantelulla ei voi hakea muutosta Kelan etuuspäätökseen.

Valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies valvovat viranomaisten ja virkamiesten toiminnan laillisuutta. Pylväskuvio osoittaa, että Kelaa koskevat kantelut ovat vähentyneet vuosi vuodelta.

Lue lisää

Mitä mieltä olet sivusta?