Hallintokantelu | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Hallintokantelu

Kelan tai sen työntekijän lainvastaisesta, virheellisestä tai epäasianmukaisesta menettelystä voi tehdä hallintokantelun Kelalle. Hallintokantelu voi kohdistua myös tehtävien laiminlyöntiin.

Kantelulla ei voi hakea muutosta Kelan etuuspäätökseen

Hallintokantelulla ei voi hakea muutosta etuuspäätökseen. Kela ei myöskään käsittele hallintokanteluna asiaa, jota käsitellään tai on käsitelty etuusasiana, muutoksenhakuasiana tai muuna kanteluna.

Lue lisää: Etuuspäätöksestä valittaminen

Kela ei tutki hallintokantelua, joka on tehty yli 2 vuotta sitten tapahtuneesta asiasta, ellei siihen ole erityistä syytä.

Hallintokantelun tekeminen

Hallintokantelu täytyy tehdä kirjallisesti.

Hallintokantelussa täytyy olla

  • kantelijan perustelu sille, miksi menettely on kantelijan mielestä virheellinen 
  • kantelijan nimi ja osoite.

Kantelussa pitää mahdollisuuksien mukaan myös olla ajankohta, jolloin menettely tai laiminlyönti on tapahtunut.

Hallintokantelun voi lähettää postitse tai sähköpostitse Kelan kirjaamoon:

  • Kela, Kirjaamo, PL 450, 00056 Kela
  • kirjaamo(a)kela.fi

Jos viestisi sisältää salassa pidettävää tietoa, käytä aina suojattua sähköpostia. Kela selvittää asian ja toimittaa kantelijalle hallintokantelun johdosta tehdyn ratkaisun. Ratkaisussa ei päätetä kenenkään oikeudesta, edusta tai velvollisuudesta, eikä siihen voi hakea muutosta valittamalla.

Sivu päivitetty 7.6.2024