Kelan asiakasyhteisö | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Kelan asiakasyhteisö

Jokaisella on mielipide Kelasta – haluamme kuulla juuri sinun. Kelan asiakasyhteisön jäsenenä pääset vaikuttamaan Kelan palvelujen kehittämiseen. Vastaamalla kyselyihin ja tutkimuksiin annat meille arvokasta palautetta ja autat meitä kehittämään palvelujamme oikeaan suuntaan. Saat sähköpostiisi kutsut tutkimuksiin ja voit itse valita, mihin osallistut.

Kaksi nuorta seisovat rautatieasemalla vastakkain hyväntuulisina.

Näin liityt asiakasyhteisöön

Tule mukaan Kelan asiakasyhteisöön

Liity (kelanasiakasyhteiso.fi)
  1. Siirry Kelan asiakasyhteisön sivulle.  
  2. Täytä ilmoittautumislomake. Sinulla täytyy olla sähköpostiosoite, jotta voit liittyä yhteisöön.  
  3. Luo tunnukset, joiden avulla voit jatkossa kirjautua asiakasyhteisön digitaaliselle alustalle.  
  4. Kun olet valmis, kirjaudu ulos.

Kuka voi liittyä asiakasyhteisöön?

Asiakasyhteisö on avoin kaikille jäseniksi haluaville. Sinun ei tarvitse olla sosiaaliturvan ammattilainen. Tärkeintä on into vaikuttaa Kelan palvelujen kehittämiseen.

Asiakasyhteisö toimii pääasiassa digitaalisissa ympäristöissä, joten osallistumiseen tarvitset tietokoneen, älypuhelimen tai muun mobiililaitteen sekä sähköpostiosoitteen.

1. Yhteisön Nimi

Kelan asiakasyhteisö on verkossa toimiva keskustelualusta ("Yhteisö").

2. Jäsenyys

Kaikkien, jotka haluavat liittyä Yhteisön jäseniksi, on hyväksyttävä nämä säännöt. Yhteisön jäsenten on oltava iältään vähintään 16-vuotiaita.

3. Tutkimustoiminta

Yhteisön jäseniä voidaan kutsua osallistumaan erilaisiin Kelan asiakkailleen toteuttamiin tutkimuksiin. Kutsut tutkimuksiin lähetetään jäsenille pääasiassa sähköpostitse, ja jäsenet voivat osallistua tutkimuksiin kirjautumalla Yhteisöön käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan. Osa kutsuista lähetetään vain valitulle Yhteisöön kuuluvalle ryhmälle.

4. Osallistuminen

Vain Yhteisön jäsen voi osallistua tutkimuksiin. Yhteisöön kuuluminen ja tutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista. Vastausten odotetaan olevan totuudenmukaisia ja perustuvan jäsenten omiin kokemuksiin ja mielipiteisiin.

5. Osallistumiskorvaus

Kela ei korvaa Yhteisön jäsenille heidän osallistumistaan. Jäsenten ensisijainen hyöty osallistumisesta on mahdollisuus vaikuttaa Kelan palveluiden kehitykseen. Osallistujia voidaan myös joissain tilanteissa tutkimuskohtaisesti palkita. Palkitsemisesta kerrotaan tutkimukseen osallistumisen yhteydessä. Yhteisön jäsenet vastaavat kaikista mahdollisista Yhteisöön osallistumiseen liittyvistä kustannuksista, esimerkiksi internetyhteyden kustannuksista sekä laitteisto-, ohjelmisto- ja muista vastaavista kustannuksista.

6. Henkilötiedot

Yhteisön jäsenten vastaukset ja tutkimuksissa kertyneet muut tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Jäsenten yhteystietoja käsittelee vain Kela tai Kelalle tätä palvelua toteuttava Pentagon Insight Oy tai tämän alihankkija Bilendi Oy. Yhteystietoja ei jaeta muille tahoille. Lisätietoja jäsenten henkilötietojen käsittelystä Yhteisössä löytyy Kelan asiakasyhteisön tietosuojaselosteesta.

7. Käyttäjätunnukset ja salasanat

Yhteisöön osallistuminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Jokainen jäsen voi valita käyttäjätunnuksensa ja salasanansa kirjautuessaan Yhteisöön ensimmäisen kerran, ja ne voidaan vaihtaa Yhteisön "Profiili" -osiossa. Jokainen jäsen on vastuussa kirjautumistietojensa turvallisesta säilyttämisestä.

8. Oikeudet Yhteisön sisältöön ja aineistoon

Kelalla on oikeus käyttää Yhteisön jäsenten antamia tietoja palvelujensa kehittämiseen. Yhteisön jäsenellä on tietosuojaselosteessa mainitut oikeudet henkilötietojensa osalta. Jokainen jäsen on vastuussa siitä, että (i) hänellä on oikeus toimittaa kyseinen aineisto Kelalle Yhteisön kautta aineiston muodosta riippumatta, (ii) jäsenen toimittama aineisto ei loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia tai sisällä lainvastaisia elementtejä ja (iii) aineisto ei riko kohdassa 9 esitettyjä rajoituksia. Yhteisön aineistoa saa käyttää ainoastaan Yhteisön toimintaan. Jäsenet eivät saa käyttää aineistoa Yhteisön ulkopuolella, eivätkä he saa antaa kolmansille osapuolille pääsyä aineistoon. Jokainen jäsen on vastuussa Kelalle ja/tai kolmansille osapuolille kaikista suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat tämän kappaleen noudattamatta jättämisestä.

9. Sisällön rajoittaminen

Jäsenten tuottaman sisällön on oltava laillista eikä se saa loukata muiden oikeuksia. On kiellettyä ladata, levittää tai muulla tavoin välittää Yhteisölle sisältöä tai tietoa, joka viittaa, sisältää tai on (i) virheellistä informaatiota, (ii) roskapostitusta tai nettiprovosointia, (iii) kaupittelua, (iv) muihin Yhteisön jäseniin tai muihin kohdistuvia henkilökohtaisia hyökkäyksiä, (v) lainvastaista toimintaa tai (vi) halventavaa, siveetöntä, loukkaavaa, rienaavaa, syrjivää tai uhkaavaa. Kaikki tällainen sisältö poistetaan Yhteisöstä ja jäsenet estetään tai poistetaan pysyvästi Yhteisöstä.

10. Vastuu

Kela ei ole vastuussa Yhteisön jäsenten antamien tietojen oikeellisuudesta tai puutteista. Jokainen jäsen on vastuussa Kelalle ja/tai kolmansille osapuolille kaikista suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat näissä säännöissä esitettyjen ehtojen noudattamatta jättämisestä. Kela on asettanut ja tulee asettamaan Yhteisön sekä sen sisällön ja toiminnat saataville tukeutuen vastuunrajoituksiin sekä tässä esitettyihin vastuuvapauslausekkeisiin. Kela ei anna vakuutuksia tai takuita siitä, että Yhteisöön pääsy on keskeytymätöntä tai virheetöntä.

11. Jäsenyyden päättäminen

Yhteisöön osallistuminen on vapaaehtoista, ja jäsenet voivat irtisanoa jäsenyytensä milloin tahansa. Jäsenyys voidaan irtisanoa Yhteisön "Profiili" -osiossa, jossa on painike Yhteisöstä eroamista varten. Kelalla on oikeus irtisanoa jäsenyys, jos jäsen ei ole osallistunut mihinkään Yhteisön toimintaan viimeisen 6 kuukauden aikana, jos käyttäjätilin epäillään joutuneen kolmannen osapuolen väärinkäytön kohteeksi tai jos jäsen on rikkonut Yhteisön sääntöjä. Kun jäsenyys on päättynyt, kaikki henkilötiedot poistetaan Yhteisön rekisteristä, ellei Kelalla ole oikeusperustetta säilyttää tietoja esimerkiksi näiden ehtojen noudattamatta jättämisen tutkimiseksi. Tutkimusten vastaukset kuitenkin säilyvät edelleen.

12. Yleiset määräykset

Kela pidättää itsellään oikeuden muuttaa Kelan asiakasyhteisön sääntöjä. Yhteisön säännöt ovat saatavilla Yhteisössä, ja jäsenille ilmoitetaan mahdollisista muutoksista myös Yhteisön sivuilla.

Tietoturva 

Kelan asiakasyhteisön jäsenyys ja antamasi vastaukset eivät vaikuta asiakkuuteesi Kelassa millään tavalla. Yhteisössä antamiasi tietoja ei yhdistetä asiakastietoihisi ja keskustelua muiden jäsenten kanssa käydään anonyymisti.

Kelan asiakasyhteisössä et voi saada neuvontaa tai hoitaa henkilökohtaisia Kela-asioitasi.

Lue lisää asiakasyhteisön tietojen käsittelystä ja tietosuojasta.

Lue lisää

Kelan asiakasyhteisö (kelanasiakasyhteiso.fi)

Sivu päivitetty 21.5.2024