Koʹrvvõõzz privatt puõccihååidast da pääʹnnhååidast

Koʹrvvõõzz privatt puõccihååidast

Kela mähss koʹrvvõõzz, ko jeälak puõʒʒâlm diõtt privatt dåhttrest. Kela mähss koʹrvvõõzz še privatt dåhttar mieʹrreem tuʹtǩǩummšin da hååidain. Näkam lie ouddmiârkkân fysioterapia da laboratoriotuʹtǩǩummuž.

ela ij määuʹs koʹrvvõõzz, jõs ooʒʒak privatt dåhttrest dåhttartuõđštõõzz ouddmiârkkân vuejjamkoort, jeältõõǥǥ leʹbe mättstroiʹttla põrggâm vääras.

Kõõjj lââʹzz kääzzkâʹsttemnââmrest 020 692 204.

Koʹrvvõõzz privatt pääʹnnhååidast

Kela mähss koʹrvvõõzz še njääʹlm da paaʹni hååidast privatt pääʹnndåhttrest. Vuäitak vuäǯǯad koʹrvvõõzz privatt pääʹnndåhttar tuejjeem njääʹlm da paaʹni tuʹtǩǩummšest juõʹǩǩ nuuʹbb kaʹlndareeʹjj. Jõs tuu pääʹnndåhttar siâzztââll täʹrǩstummuž õʹhttešt eeʹjjest, vuäitak vuäǯǯad koʹrvvõõzz õʹhttešt kaʹlndareeʹjjest.

Kela mähss koʹrvvõõzz še rõntgen- da laboratoriotuʹtǩǩummšin, koid privatt pääʹnndåhttar mieʹrrad.

Kela mähss koʹrvvõõzz njäʹlmmhygieniist uʹvddem hååidast, jõs tõt vuâđđââvv privatt pääʹnndåhttar meärrõʹsse.

Kela ij takainalla koʹrvved pääʹnnproteeʹsid õhttneei koolaid.

Looǥǥ lââʹzz pääʹnnhååid koʹrvvõõzzi ooccmest (lääddas).

Kõõjj lââʹzz kääzzkâʹsttemnââmrest 020 692 204.

Vuäitak vuäǯǯad koʹrvvõõzz tâʹlles

Vuäǯǯak koʹrvvõõzz täujja juʹn vuâsttaväʹlddmest, ko čuäʹjtak Kela-koortad. Vuäitak ooccâd koʹrvvõõzz Kelast še mââiǩiõʹtte.

Kela mähss tuʹtǩǩummšin da hååidain koʹrvvõõzz jäänmõsân Kela meäʹrtem tariiff leʹbe jäänmõshââʹdd mieʹldd. Kela ij koʹrvved koontârkoolaid.

Vuäitak täʹrǩsted taksaid neeʹttest (lääddas).

Jõs mõõnak hoiddu nuuʹbb EU-jânnmest, Etv-jânnmest, Sveiʹccjânnmest leʹbe Jõnn-Britanniast, vuäǯǯak hååidast seämma koʹrvvõõzz, koon vuäǯǯčiǩ Lääʹddjânnmest.

Lââʹssteâtt tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi ââʹnnem pirr ålggjânnmin (lääddas).

Mõõn dåhttrest jeällmõõžžâst koʹrvveet?

Mäšš jieʹli privatt spesiaaldåhttrest da maauʹsi 20 minuutt vuâsttavälddmõõžžâst 80 euʹrred. Kela koʹrvvõs lij 13,50 euʹrred. Kela koʹrvvad 13,50 euʹrred, da Mäšš mähss jiõčč loopp leʹbe 66,50 euʹrred (80 euʹrred – 13,50 euʹrred = 66,50 euʹrred).