Koʹrvvõõzz privatt puõccihååidast da pääʹnnhååidast

Kela mähss koʹrvvõõzz še privatt dåhttar mieʹrreem tuʹtǩǩummšin da hååidain. Näkam lie ouddmiârkkân fysioterapia da laboratoriotuʹtǩǩummuž.

Kela ij määuʹs koʹrvvõõzz, jõs ooʒʒak privatt dåhttrest dåhttartuõđštõõzz ouddmiârkkân vuejjamkoort, jeältõõǥǥ leʹbe mättstroiʹttla põrggâm vääras. Dåhttartuõđštõõzzi koʹrvvummuž kannat seʹlvted Kelast.

Kela raʹvvai dåhttarpaaʹlǩid, tuʹtǩǩummšid da hååidaid koʹrvvõõzzid leʹbe taksaid. Vuäinak tõid neeʹttest Kela seedain (lääddas).

Kela ij koʹrvved koontârkoolaid.

Vuäǯǯak koʹrvvõõzz täujja juʹn vuâsttaväʹlddmest, ko čuäʹjtak Kela-koortad. Vuäitak ooccâd koʹrvvõõzz Kelast še mââiǩiõʹtte, jõs leäk mähssam tiudd hââʹdd.

Jõs ooʒʒõõđak hoiddu nuuʹbb EU-jânnma, Etv-jânnma leʹbe Sveiʹccjânnma, vuäǯǯak hååidast seämma koʹrvvõõzz, koon vuäǯǯčiǩ Lääʹddjânnmest.

Lââʹssteâtt tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi ââʹnnem pirr ålggjânnmin (EU-terveydenhoito.fi, lääddas).

Mõõn dåhttrest jeällmõõžžâst koʹrvveet?

Matti kävi yksityisellä erikoislääkärillä ja maksoi 20 minuutin vastaanottokäynnistä 80 euroa. Kelan vahvistama korvaus on 13,50 euroa. Kela korvaa 13,50 euroa, ja Matti maksaa itse loput eli 66,50 euroa (80 e–13,50 e = 66,50 e).

Koʹrvvõõzz privatt pääʹnnhååidast

Kela mähss  koʹrvvõõzz še njääʹlm da paaʹni hååidast privatt pääʹnndåhttrest. Vuäitak vuäǯǯad koʹrvvõõzz pääʹnndåhttar tuejjeem njääʹlm da paaʹni tuʹtǩǩummšest juõʹǩǩ nuuʹbb kaʹlndareeʹjj. Kela mähss koʹrvvõõzz še tuʹtǩǩummšin da hååidain, koid privatt pääʹnndåhttar mieʹrrad.

Koʹrvvõõzz määuʹset še njäʹlmmhygieniist uʹvddem hååidast, jõs tõt vuâđđââvv privatt pääʹnndåhttar meärrõʹsse.

Kela ij takainalla koʹrvved pääʹnnproteeʹsid õhttneei koolaid.

Looǥǥ lââʹzz pääʹnnhååid koʹrvvõõzzi ooccmest (lääddas).