Kuntoutus neurokirjon lasten ja nuorten arjessa | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kuntoutus neurokirjon lasten ja nuorten arjessa

Kuntoutus neurokirjon lasten ja nuorten arjessa -projektissa (Kirjo-projekti) kehitetään neurokirjon lasten ja nuorten palvelujen sujuvuutta yhteistyössä hyvinvointialueiden ja kuntien kanssa. Projekti toteutetaan vuosina 2024–2027.

Tavoitteet

Kirjo-projektin tavoitteita ovat

  • varhain ja osana arkea saatavan moniammatillisen tuen vahvistuminen
  • oikea-aikainen ohjautuminen Kelan kuntoutuspalveluihin
  • tuki-, hoito- ja palvelukokonaisuuksien selkiytyminen
  • ammattilaisten verkostoituminen ja yhteinen oppiminen.

Kohderyhmä

Projektin kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään neurokirjon lapsia, nuoria ja heidän perheitään.

Toteutus

Kohderyhmän lisäksi kehittämiseen kutsutaan mukaan keskeisiä sidosryhmiä kuten järjestöjä ja kokemusasiantuntijoita. 
Projektissa esimerkiksi

  • tuetaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä
  • levitetään tietoa ja osaamista
  • lisätään yhteisymmärrystä Kelan kuntoutuspalvelujen roolista ja kohderyhmästä.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Riina-Maria Leskelä, puh. 050 433 9841
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Sivu päivitetty 25.6.2024