Kelan hankkeet

Tarkemmat kuvaukset hankkeista löytyvät omilta sivuiltaan.

Kela sote-keskuksissa -projekti

Kela sote-keskuksissa -projektissa (2020–2022) kehitetään Kelan ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusten välistä yhteistyötä.

Kela sairaalassa -projekti

Kela sairaalassa -projektissa (2020–2022) kehitetään Kelan ja erikoissairaanhoidon välistä kuntoutusyhteistyötä.

55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojekti

55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojektissa (2020–2022) kokeillaan ja kehitetään pitkäaikaistyöttömille valmennuksellista kuntoutuspalvelua ja siihen ohjautumista.

Kuntoutuksella toimintakykyä – tunnista ja ohjaa

Kuntoutuksella toimintakykyä -viestintäkampanjassa (2020–2021) tiedotetaan Kelan kuntoutuspalveluista ja niihin ohjaamisesta.

Rekisteröitymismenettelyn kokeilu

Rekisteröitymismenettelyn kokeiluprojektissa (2019–2023) selvitetään, miten rekisteröitymismenettely toimii kuntoutuspalvelujen hankintatapana.

Toiminnallisten häiriöiden kuntoutus

Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishankkeessa (2018–2022) kokeillaan ja kehitetään kuntoutusmalleja toiminnallisten häiriöiden kuntoutukseen.

Etäkuntoutus-hanke

Etäkuntoutus-hankkeessa (2015–2021) kehitetään mahdollisuutta osallistua Kelan kuntoutukseen etäteknologian välityksellä.