Kelan hankkeet

Tarkemmat kuvaukset hankkeista löytyvät omilta sivuiltaan.

Toiminnallisten häiriöiden kuntoutus

Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishankkeessa (2018–2021) kokeillaan ja kehitetään kuntoutusmalleja toiminnallisten häiriöiden kuntoutukseen.

Opiskeluvalmennus-projekti

Opiskeluvalmennus-projektissa (2016–2020) kokeillaan ja kehitetään palvelumallia, joka tukee opiskelijoiden opintojen etenemistä.

Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke

Mahku-hankkeessa (2015–2020) kehitetään Kelan kuntoutuspalveluita vastaamaan maahanmuuttajien tarpeisiin.

Etäkuntoutus-hanke

Etäkuntoutus-hankkeessa (2015–2020) kehitetään mahdollisuutta osallistua Kelan kuntoutukseen etäteknologian välityksellä.

Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi -projekti

Kuntoutuksen hyödyn arvioinnin ja raportoinnin projektissa (2018–2020) kehitetään Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointia ja raportointia vastaamaan nykyisiin ja tulevaisuuden tiedon tarpeisiin.

Muutos-hanke

Muutos-hankkeessa (2015–2019) tutkitaan Kelan kuntoutuksen muutosten vaikutuksia asiakkaille tilanteissa, joissa kuntoutuspalvelun tai etuuden sisällöt, toimintatavat tai ehdot olivat muuttuneet tai oli luotu kokonaan uusi palvelu.