Kelan hankkeet

Tarkemmat kuvaukset hankkeista löytyvät omilta sivuiltaan.

55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojekti

55–64-vuotiaiden työttömien kuntoutuksen kehittämisprojektissa (2020–2022) kokeillaan ja kehitetään pitkäaikaistyöttömille valmennuksellista kuntoutuspalvelua ja siihen ohjautumista.

Kuntoutuksella toimintakykyä – tunnista ja ohjaa

Kuntoutuksella toimintakykyä -viestintäkampanjassa (2020–2021) tiedotetaan Kelan kuntoutuspalveluista ja niihin ohjaamisesta.

Rekisteröitymismenettelyn kokeilu

Rekisteröitymismenettelyn kokeiluprojektissa (2019–2023) selvitetään, miten rekisteröitymismenettely toimii kuntoutuspalvelujen hankintatapana.

Toiminnallisten häiriöiden kuntoutus

Toiminnallisten häiriöiden kuntoutuksen kehittämishankkeessa (2018–2021) kokeillaan ja kehitetään kuntoutusmalleja toiminnallisten häiriöiden kuntoutukseen.

Opiskeluvalmennus-projekti

Opiskeluvalmennus-projektissa (2016–2020) kokeillaan ja kehitetään palvelumallia, joka tukee opiskelijoiden opintojen etenemistä.

Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishanke

Mahku-hankkeessa (2015–2020) kehitetään Kelan kuntoutuspalveluita vastaamaan maahanmuuttajien tarpeisiin.

Etäkuntoutus-hanke

Etäkuntoutus-hankkeessa (2015–2021) kehitetään mahdollisuutta osallistua Kelan kuntoutukseen etäteknologian välityksellä.

Kuntoutuksen hyödyn arviointi ja raportointi -projekti

Kuntoutuksen hyödyn arvioinnin ja raportoinnin projektissa (2018–2020) kehitetään Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointia ja raportointia vastaamaan nykyisiin ja tulevaisuuden tiedon tarpeisiin.