Sopeutumisvalmennuskurssi kuulovammaiselle aikuiselle

Sopeutumisvalmennuskurssi soveltuu sinulle, jos sinulla on todettu kuulovamma ja sinulla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta kykenet liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista ja osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

Kuntoutusta järjestetään seuraaville kohderyhmille:

  • alle 68-vuotiaat lievästi ja keskivaikeasti kuulovammaiset
  • yli 68-vuotiaat lievästi ja keskivaikeasti kuulovammaiset
  • Menieren tautia sairastavat
  • vaikeasti kuulovammaiset tai kuurot.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että saat tukea kuulovamman aiheuttamassa muutostilanteessa. Lisäksi saat neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää kuulovammasta huolimatta. Kuntoutuksella pyritään myös vahvistamaan voimavarojasi ja elämänhallintaasi, jotta pystyt toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ja aktiivisesti omassa arjessasi.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä huomioidaan jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kurssi kestää 5 vuorokautta.

Voit yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin. Aikuinen omainen tai läheinen voi osallistua kuntoutukseen kanssasi 2 vuorokauden ajan kurssin alussa.

 

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

  • korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri tai puhe- ja äänihäiriöiden erikoislääkäri
  • psykologi tai neuropsykologi
  • kuulovammaisten kuntoutusohjaaja.

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä ja avustavaa henkilöstöä yksilöllisen tarpeesi mukaan.

Kurssille hakeminen

Näin haet kurssille

Lue lisää