Lagringstid för personuppgifter | Om FPA | FPAGå till innehållet

Lagringstid för personuppgifter

Lagringstiderna för förmånsuppgifter grundar sig på förmånslagarna. Uppgifterna förvaras så länge som FPA behöver dem för att utföra sina lagstadgade uppgifter. Förutom handläggningstiden som behövs för att avgöra förmånsärenden har man i förvaringstiden också beaktat den tiden som krävs vid eventuellt ändringssökande och återkrav.

FörmånNär börjar beräkningen av lagringstiden

Grund för lagringstiden

Läkemedelsersättning (exklusive tilläggsersättning) som betalas av FPA: redovisningsverifikatNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Sjukförsäkringslagen 15 kap. 14 §
Sjukvårds- och reseersättningar: redovisningsverifikatNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställts

Artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Sjukförsäkringslagen 15 kap. 9 § 1 mom. 14 §, 18–19 §

FörmånNär börjar beräkningen av lagringstidenGrund för lagringstiden
Apoteksredovisningar

När ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställts

Artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Sjukförsäkringslagen 15 kap. 14 §
LäkemedelsersättningFrån personens födelse

Artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Sjukförsäkringslagen 15 kap. 14 §

Tilläggsersättningar för läkemedelNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställts

Artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Sjukförsäkringslagen 15 kap. 14 §

Läkemedelsersättningar - ersättning  KT-anteckningFrån personens födelseArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Sjukförsäkringslagen 15 kap. 14 §
Förmån

När börjar beräkningen av lagringstiden

Grund för lagringstiden
Läkemedelsersättningar - redovisningssammandrag (redovisning från apotek med specifikationer över rättelser som godkänts för utbetalning)Artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Sjukförsäkringslagen 15 kap. 14 §
Läkemedelsersättning som betalas av FPA (exklusive tilläggsersättning): uppgifter om avgörandetNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsEU-tietosuoja-asetus 5 artikla;
Artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Sjukförsäkringslagen 15 kap. 14 §
Sjukvårds- och reseersättningar: redovisningsverifikatNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Sjukförsäkringslagen 15 kap. 9 § 1 mom. 14 §, 18–19 §
Uppgifter om direktersättning för taxiresor (Takso) inklusive kunduppgifter

Artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §

FörmånNär börjar beräkningen av lagringstidenGrund för lagringstiden
RehabiliteringNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Bokföringslagen 2 kap. 10 § 2 mom.
FörmånNär börjar beräkningen av lagringstidenGrund för lagringstiden
Studerandehälsovård - hälsovårdsavgiften för högskolestuderandeNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande (695/2019) 27 §, 37 §;
Lagen om verkställighet av skatter och avgifter 20 §
StuderandehälsovårdenNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Förvaltningslagen 53 b §;
Universitetslagen 7 § och Yrkeshögskolelagen 11 § samt förordningar som utfärdats med stöd av dem
FörmånNär börjar beräkningen av lagringstidenGrund för lagringstiden
Bostadsbidrag för pensionstagare

När ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställts

Artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §
Särskilt stöd till invandrareNär ärendet, uppgiften eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §
SpecialvårdspenningNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §
Studiestöd – ränteunderstödNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §
SkolresestödNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Lagen om stöd för skolresor 14 §
Fakturor för skolresestödNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Lagen om stöd för skolresor 14 §
Bokföringslagen 2 kap. 10 §2 mom.

Rehabilitering
(rehabiliterande psykoterapi,
yrkesinriktad rehabilitering,
yrkesinriktad rehabilitering för unga,
krävande medicinsk rehabilitering, rehabilitering enligt prövning)

När ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §
Internationell sjukvårdNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställts

Artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §

Studiestöd – studielånskompensationNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställts

Artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Lagen om studiestöd 15 c §, 15 d §, 15 e §

Familjeförmåner -
underhållsstöd,
adoptionsstöd,
moderskapsunderstöd,
barnbidrag,
barnavårdsstöd,
familjeledighetsersättning, semesterkostnadsersättning,
särskild moderskapspenning,
särskild graviditetspenning

När ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §
Utkomstskydd – basinkomstNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §
Partiell sjukdagpenning, donationsdagpenning,
FöPL-sjukdagpenning
När ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §
Militärunderstöd (inklusive engångsersättning)När ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Militärunderstödslagen 18 a §
Grundläggande utkomststödNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Förvaltningslagen 49 c §, 52 §
Lagen om utkomststöd 18 §, 22 §
Företagshälsovård för arbetsgivare, företagshälsovård för företagareNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Sjukförsäkringslagen 15 kap. 14 §, 18–19 §
Räntor på fordringar på arbetslöshetsförmåner, sammansatt stödNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställts

Artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §

Handikappförmåner – kostersättningNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsLagen om handikappförmåner 2 § (beviljande av förmån tills vidare), 6 § (beviljande av handikappbidrag för personer över 16 år och beviljande av vårdbidrag för pensionstagare utan krav på bosättningstid, om kunden får handikappbidrag för personer under 16 år när hen fyller 16 år)
Utkomstskydd

När ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställts

Artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §
Allmänt bostadsbidragNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Lagen om allmänt bostadsbidrag 5 kap.
FörmånNär börjar beräkningen av lagringstidenGrund för lagringstiden
Familjeförmåner - föräldradagpenningar
(moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning
samt partiell föräldrapenning och graviditetspenning)
När ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §

Indrivning - befrielse från betalning av underhållsbidragsskuld, indrivning av underhållsbidragsskuld

När indrivningsärendet har färdigställts (datum för avgörande)Artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Bokföringslagen 2 kap. 10 §
Indrivning - återkrav av förmåner (inkl. utlandsindrivning, inkomstkontroll i samband med studiestöd, rättegångskostnader och räntor på fordran)När indrivningsärendet har färdigställts (datum för avgörande)Artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Bokföringslagen 2 kap. 10 §
Sjukdagpenning, dagpenning vid smittsam sjukdomNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställts

Artikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §

FörmånNär börjar beräkningen av lagringstidenGrund för lagringstiden
StudiestödNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Lagen om studiestöd 34 § (statsgarantins giltighet)
Studiepenning (inklusive försörjarförhöjning och läromaterialstillägg), bostadstillägg, statsgaranti för studielån (inklusive vuxenutbildningsstöd)När ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Lagen om studiestöd 34 § (statsgarantins giltighet)
FörmånNär börjar beräkningen av lagringstidenGrund för lagringstiden
Internationell sjukvård - administrering av internationella sjukvårdskostnader (skickade och inkomna fakturor)När ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §
FörmånNär börjar beräkningen av lagringstidenGrund för lagringstiden
StudielånsavdragNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Lagen om studiestöd 16 d och 16 e §, vilka upphävts genom lag 1243/2013)
Inkomstskattelagen 127 d, 127 e §
FörmånNär börjar beräkningen av lagringstidenGrund för lagringstiden
Grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd, integrationsstödNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §
Arbetslöshetsförmåner - utbildningsdagpenning och utbildningsstöd (slopade utbildningsförmåner för arbetslösa)När ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §
Arbetslöshetsförmåner – alterneringsersättningNär ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §
FörmånNär börjar beräkningen av lagringstidenGrund för lagringstiden
Internationell sjukvård - rätt till vård (meddelande av beslut om rätt till vård)När ärendet, arbetet eller handlingen har färdigställtsArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §
FörmånNär börjar beräkningen av lagringstidenGrund för lagringstiden
Pensionsstöd, barnförhöjning, familjepension (efterlevandepension och barnpension), fronttillägg, fronttillägg till utlandet, garantipension, individuell förtida pension, ålderspension (förtida och uppskjuten, tekniskt pensionsslag)Från personens födelseArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §
Sjukpension, rehabiliteringsstödFrån personens födelseArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §
FörsäkringstillhörighetFrån personens födelseArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 § 

Handikappförmåner - handikappbidrag för personer under 16 år, handikappbidrag för personer över 16 år och vårdbidrag för pensionstagare

Från personens födelseArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller omprövning och rättelse av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Lagen om handikappförmåner 2 § (beviljande av förmån tills vidare), 6 § (beviljande av handikappbidrag för personer som fyllt 16 år och beviljande av vårdbidrag för pensionstagare utan krav på bosättningstid, om klienten får handikappbidrag för personer under 16 år när han eller hon fyller 16 år)
Handikappförmåner - tolktjänst för personer med funktionsnedsättningFrån personens födelseArtikel 5 i EU:s dataskyddsförordning;
Arkivlagen 8 §, 13 §;
Informationshanteringslagen 21 §;
De paragrafer i förmånslagen som gäller sökande av ändring och omprövning av ett beslut som vunnit laga kraft;
Utsökningsbalken 2 kap. 24 §;
Lagen om tolkningstjänst för handikappade personer 22 §
Senast ändrad 4.3.2024