Sköta ärenden för en annan person i MittFPA | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Sköta ärenden för en annan person i MittFPA

Du kan sköta ärenden för en annan person i MittFPA om du är myndig

 • och en annan myndig person har befullmäktigat dig att sköta sina FPA-ärenden eller
 • du är vårdnadshavare för ett minderårigt barn.

Sköta ärenden för ett minderårigt barn i MittFPA

En vårdnadshavare kan i MittFPA sköta vissa ärenden för sitt minderåriga barn. 

I MittFPA kan vårdnadshavaren för sitt minderåriga barns räkning

 • se ärenden som är under behandling 
 • följa med hur ärenden framskrider
 • se kommande utbetalningar
 • ansöka om vissa förmåner och skicka in de bilagor som behövs för ansökan
 • se beslut och övriga handlingar. 

Vårdnadshavaren behöver i allmänhet inte någon separat fullmakt när hen sköter ärenden för sitt minderåriga barn. Läs om i vilka situationer vårdnadshavaren behöver en fullmakt (suomi.fi).

Läs mer om att sköta ärenden för ett minderårigt barn via andra servicekanaler.

Sköta ärenden för en annan myndig person i MittFPA

Det är möjligt att sköta vissa ärenden för en annan myndig persons räkning i MittFPA. 

I MittFPA kan man för en myndig persons räkning

 • se ärenden som är under behandling
 • följa med hur ärenden framskrider
 • se kommande utbetalningar.
 • ansöka om vissa förmåner och skicka in de bilagor som behövs för ansökan
 • se beslut och övriga handlingar

En intressebevakare kan inte sköta ärenden för sin huvudmans räkning i MittFPA. Om huvudmannen tidigare har befullmäktigat en annan person att sköta sina ärenden upphör den här fullmakten att gälla när en intressebevakare förordnas för huvudmannen. Läs mer om hur man kan sköta en annan persons FPA-ärenden.

Läs mer om att sköta ärenden för en annan person via andra servicekanaler.

Suomi.fi-fullmakt för att sköta ärenden på nätet

För att man ska kunna sköta ärenden för en annan person krävs det alltid att både fullmaktsgivaren och den befullmäktigade är myndiga.  För att någon annan ska kunna använda MittFPA för kundens räkning måste kunden ge denna person Suomi.fi-fullmakten Uträtta ärenden gällande socialskyddsförmåner. Suomi.fi-fullmakten gäller alla FPA-ärenden, dvs. det går inte att begränsa den till att gälla endast vissa ärenden.

Ge en fullmakt i tjänsten Suomi.fi.

Läs mer

Senast ändrad 2.6.2021