Räknare | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Räknare

Med ett beräkningsprogram kan du ta reda på dina möjligheter att få en förmån som utbetalas av FPA. Du får en uppskattning av beloppet enligt de uppgifter du gett. Personuppgifter används inte i programmen, och svaren sparas inte i FPA-systemen. Användningen av programmet kräver inte identifiering.

Följande beräkningsprogram finns på webben:

 • Räknare för allmänt bostadsbidrag 
  Använd räknaren för att ta reda på om du har rätt till allmänt bostadsbidrag och uppskatta hur mycket bidrag du kan få.
 • Räknare för bostadsbidrag för pensionstagare
  Ta reda på om du har rätt till bostadsbidrag för pensionstagare och uppskatta hur mycket bidrag du kan få. Du kan få bidrag om du har låga inkomster och får folkpension, arbetspension, sjukpension eller full invalidpension.
 • Räknare för bostadsbidrag för pensionstagare 
  Ta reda på om du har rätt till bostadsbidrag för pensionstagare och uppskatta hur mycket bidrag du kan få. Du kan få bidrag om du har låga inkomster och får folkpension, arbetspension, sjukpension eller full invalidpension.
 • Räknare för allmänt bostadsbidrag 
  Använd räknaren för att ta reda på om du har rätt till allmänt bostadsbidrag och uppskatta hur mycket bidrag du kan få. 
 • Räknare för graviditets- och föräldrapenningsdagar
  Använd räknaren för att uppskatta när graviditets- eller föräldrapenningsperioden börjar och slutar. Använd den här räknaren om den beräknade tidpunkten för barnets födelse var 4.9.2022 eller senare.

 • Räknare för föräldradagpenning 
  Använd räknaren för att uppskatta hur stor graviditets-, moderskaps-, faderskaps-, eller föräldrapenning du kan få.

 • Barnavårdsstöd – beräkning av stödtiden
  Beräkna med räknaren för vilken tid du kan få hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd. Använd den här räknaren om den beräknade tidpunkten för barnets födelse var 4.9.2022 eller senare.

 • Räknare för barnavårdsstödets belopp
  Använd räknaren för att uppskatta hur mycket hemvårdsstöd och privatvårdsstöd du kan få. Om du bor på Åland ska du kontrollera beloppen hos din boendekommun, eftersom FPA inte beviljar barnavårdsstöd på Åland.

 • Räknare för specialvårdspenning
  Använd räknaren för att uppskatta hur stor specialvårdspenningen är när du sköter ett sjukt barn eller ett barn med funktionsnedsättning. 

 • Räknare för allmänt bostadsbidrag
  Använd räknaren för att ta reda på om du har rätt till allmänt bostadsbidrag och uppskatta hur mycket bidrag du kan få.

 • Räknare för beräkning av vardagar
  Med räknaren kan du räkna ut hur många vardagar det ingår i en viss period och vilken vardag som är den sista i en period av en viss längd.

 • Räknare för studiestöd 
  Använd räknaren för att ta reda på om du har rätt till studiestöd och uppskatta hur mycket stöd du kan få. 
 • Räknare för studielånskompensation 
  Ta reda på om du kan få studielånskompensation, inom vilken tid du måste avlägga din högskoleexamen och hur stor kompensation du kan få.
 • Räknare för skolresestöd 
  Använd räknaren för att ta reda på om du har rätt till skolresestöd och uppskatta hur mycket stöd du kan få.
 • Räknare för studielånsavdrag 
  Ta reda på om du kan få studielånsavdrag, inom vilken tid du måste avlägga din högskoleexamen och hur lånebeloppet inverkar på skatteavdragets storlek.
 • Egna inkomster
  Du kan uppskatta hur mycket du kan förtjäna utöver studiestödet, kan du lyfta ditt studiestöd och i vilka fall ditt studiestöd återkrävs.
 • Räknare för allmänt bostadsbidrag 
  Använd räknaren för att ta reda på om du har rätt till allmänt bostadsbidrag och uppskatta hur mycket bidrag du kan få.
 • Räknare för utkomstöd
  Använd räknaren för att ta reda på om du eller din familj har rätt till utkomststöd och uppskatta hur mycket stöd ni kan få.