Sopeutumisvalmennuskurssi näkövammaiselle aikuiselle

Sopeutumisvalmennuskurssi soveltuu sinulle, jos

  • sinulla on todettu näkövamma
  • sinulla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, jotta kykenet liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista ja osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen
  • pystyt aktiivisesti osallistumaan kodin ulkopuoliseen toimintaan ja kuntoutuksen tavoitteena on aktiivisuuden ylläpitäminen.

Kuntoutusta järjestetään seuraaville kohderyhmille:

  • työelämässä olevat ja työelämästä poissa olevat alle 68-vuotiaat
  • työelämästä poissa olevat yli 68-vuotiaat.

Kurssi järjestetään myös ruotsiksi.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että saat tukea näkövamman aiheuttamassa muutostilanteessa. Lisäksi saat neuvontaa ja ohjausta sekä keinoja jatkaa mahdollisimman täysipainoista elämää näkövammasta huolimatta. Kuntoutuksella pyritään myös vahvistamaan voimavarojasi ja elämänhallintaasi, jotta pystyt toimimaan mahdollisimman itsenäisesti ja aktiivisesti omassa arjessasi.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kurssi kestää 5 vuorokautta.

Voit yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin. Aikuinen omainen tai läheinen voi osallistua kuntoutukseen kanssasi 2 vuorokauden ajan kurssin alussa.

 

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

  • silmätautien erikoislääkäri
  • näkövammaistaitojen ohjaaja
  • sosiaalityöntekijä tai sosionomi tai kuntoutuksen ohjaaja tai yhteiskuntatieteiden maisteri (pääaine kuntoutustiede).

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä ja avustavaa henkilöstöä yksilöllisen tarpeesi mukaan.

Kurssille hakeminen

Näin haet kurssille

Lue lisää