Oma väylä-kuntoutus | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Oma väylä -kuntoutus

Oma väylä -kuntoutus on kohdennettu 16–29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat neuropsykiatrisen häiriön vuoksi tukea opinnoissa tai työelämässä. Kuntoutus toteutetaan yksilö- ja ryhmätapaamisina. 

Oma väylä -palveluntuottajat

Katso tiedot Oma väylä -kuntoutusta tarjoavista palveluntuottajista. 

Palveluntuottajat

Voit hakea Oma väylä -kuntoutusta, jos sinulla on todettu jompikumpi seuraavista:

 • autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä)
 • aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD).

Lisäksi tarvitset tukea opinnoissa tai työelämässä, ja sinulla vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa tai arjen hallinnassa.

Neuropsykiatrisen häiriön lisäksi sinulla voi olla todettu jokin psykiatrinen häiriö. Psyykkisen vointisi tulee kuitenkin olla riittävä, jotta voit suoriutua opinnoista tai töistä.

Jos sinulla on akuutti päihdeongelma tai tavoitteesi eivät liity opiskeluun tai työelämään, tulee sinun selvittää muita kuntoutusvaihtoehtoja.

Et voi saada samanaikaisesti vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja ja Oma väylä -kuntoutusta. 

Kuntoutuksen toteutus

Kuntoutus kestää 12 kuukautta ja sisältää

Kuntoutus sisältää vuoden aikana

 • 27 yksilöllistä tapaamista
 • 10 ryhmätapaamista
 • 1–2 ryhmätapaamista läheisillesi.

Lisäksi osallistut 1–3 seurantatapaamiseen.

Tapaamiset järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä tai asiakkaalle tutuissa paikoissa, kuten kotona, oppilaitoksessa tai työpaikalla. Osa tapaamisista voi toteutua etäyhteydellä. Läheisten ryhmätapaamiset järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä tai muussa erillisessä ryhmätyötilassa.

Kuntoutuksen tavoitteet

Oma väylä kuntoutuksessa saat

 • vahvistusta opiskelu- ja työelämävalmiuksiin ja taitoihin
 • ohjausta ja harjoitusta arjen hallintaan
 • tukea sosiaalisten taitojen vahvistamiseen.

Yksilö- ja ryhmätapaamisten tarkoitus on  

 • tukea opiskelu- ja työelämävalmiuksiasi
 • vahvistaa itsetuntoasi
 • antaa sinulle keinoja tunnistaa neuropsykiatrisen häiriön aiheuttamia oireita ja käyttäytymistä
 • harjoittaa vuorovaikutustaitoja
 • tarjota sinulle vertaistukea.

Läheisten ryhmäkäynneillä

 • saat tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksista nuoren ja hänen läheistensä elämään
 • sinulla on mahdollisuus saada vertaistukea ja voit jakaa omia kokemuksia esimerkiksi arjen haasteista ja selviytymiskeinoista
 • saat tukea nuoren itsenäistymistavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää

Sivu päivitetty 4.3.2024