Oma väylä -kuntoutus

Oma väylä on opiskeleville, työssä käyville tai väliaikaisesti työelämästä poissa oleville 16–29-vuotiaille nuorille suunniteltu neuropsykiatrinen kuntoutus.

Voit hakea Oma väylä -kuntoutusta, jos sinulla on todettu jompikumpi seuraavista:

 • autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä)
 • aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD).

Lisäksi edellytetään, että tarvitset tukea

 • opintoihin
 • työelämään
 • sosiaalisten taitojen vahvistamiseen
 • arjenhallinnan taitojen kehittämiseen.

Lisäksi sinulla voi olla diagnosoitu jokin psykiatrinen häiriö, johon saat hoitoa terveydenhuollossa.

Oma väylä palveluntuottajat

Katso tiedot Oma väylä -kuntoutusta tarjoavista palveluntuottajista.

Palveluntuottajat

Oma väylä on tarkoitettu niille, joilla ei ole oikeutta vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluihin. Jos saat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja, et voi saada Oma väylä-kuntoutusta.

Kuntoutuksen toteutus

Kuntoutus kestää enintään vuoden. Sille ei voi hakea jatkoa. 

Kuntoutus sisältää vuoden aikana

 • 27 yksilöllistä tapaamista
 • 10 ryhmätapaamista
 • 1–2 ryhmätapaamista läheisillesi.

Lisäksi osallistut 3 seurantatapaamiseen, kun kuntoutus on päättymässä.

Tapaamiset järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä tai asiakkaalle tutuissa paikoissa, kuten kotona, oppilaitoksessa tai työpaikalla. Osa tapaamisista voi toteutua etäyhteydellä. Läheisten ryhmätapaamiset järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä tai muussa erillisessä ryhmätyötilassa.

Kuntoutuksen tavoitteet

 Oma väylä kuntoutuksessa saat

 • vahvistusta opiskelu- ja työelämävalmiuksiin ja taitoihin
 • ohjausta ja harjoitusta arjen hallintaan
 • tukea sosiaalisten taitojen vahvistamiseen.

Yksilö- ja ryhmätapaamisten tarkoitus on  

 • tukea opiskelu- ja työelämävalmiuksiasi
 • vahvistaa itsetuntoasi
 • antaa sinulle keinoja tunnistaa neuropsykiatrisen häiriön aiheuttamia oireita ja käyttäytymistä
 • harjoittaa vuorovaikutustaitoja
 • tarjota sinulle vertaistukea.

Läheisten ryhmäkäynneillä

 • annetaan tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksista nuoren ja hänen läheistensä elämään
 • on mahdollisuus saadaan vertaistukea ja jakaa omia kokemuksiaan esimerkiksi arjen haasteista ja selviytymiskeinoista
 • saadaan tukea nuoren itsenäistymistavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää