Kela tuärjjõõzz päʹrnnpiârrjid

Kela tuärjjõõzz veäkka puärraz vueiʹtte leeʹd dååma päärnaines vuõssmõs vääžnai määnpõõʹji poodd. Mâʹŋŋlest Kela tuärjjad päärna håiddmõõžž da päärnast šõddi koolaid.

Ǩii vuäitt vuäǯǯad päʹrnnpiârri tuärjjõõzzid?

Vuäitak vuäǯǯad Kelast päʹrnnpiârri tuärjjõõzzid, ko kuulak Lääʹddjânnam sosiaalstaaʹne da jälstak Lääʹddjânnmest põõššjen. Måtmešt tuärjjõõzzid vueiʹtte vuäǯǯad jeeʹres oummu še, jõs sij reâugga Lääʹddjânnmest.

Jõs leäk jälstam ålggjânnmin leʹbe leäk siirdčõõttmen ålggjânnmid, tääʹrǩest Kelast, vuäitak-a vuäǯǯad Kela tuärjjõõzzid. Siirdčõõttâm Lääʹddjânnma leʹbe Lääʹddjânnmest meädda vuäitt vaaikted Kela tuärjjõõzzid.

Kõõjj lââʹzz päʹrnnpiârri tuärjjõõzzin kääzzkâʹsttemnââmrest 020 692 206.

Måkam tuärjjõõzzid päʹrnnpiâr vuäitt vuäǯǯad?

Kela tuärjjõõzz päʹrnnpiârrjid lie

 • jeäʹnnveäʹǩǩvuõtt
 • puärrsipeiʹvvtieʹǧǧ
  • jeäʹnnvuõtt-teäʹǧǧ
  • spesiaaljeäʹnnvuõtt-teäʹǧǧ
  • eʹččvuõtt-teäʹǧǧ
  • puärrsiteäʹǧǧ
 • päärnažlââʹss
 • päärnaihååid tuärjjõõzz
  • dommhååid tuärjjõs
  • šiõttõllum håiddteäʹǧǧ
  • privatt hååid tuärjjõs
  • vueʹsshåiddteäʹǧǧ
 • puõcci da lääʹmes päärna tuärjjõõzz
 • jeäʹltemtuärjjõs.

Puärrsipeiʹvvtieʹǧǧ ođđsme

Puärrsipeiʹvvtieʹǧǧid kuõskki lääʹǩǩ mõttai čâhčča 2022. Seämma vuâra mõttje Kela tuärjjõõzzi nõõm. Jos pärnnad laʹsǩǩuum äiʹǧǧ lij 4.9.2022 leʹbe tõn mâŋŋa, puärrsipeiʹvvtieʹǧǧ liâ:

 • vueʹrddempââʹjjteäʹǧǧ
 • spesiaalvueʹrddempââʹjjteäʹǧǧ
 • puärrsiteäʹǧǧ.

Täk ođđ tuärjjõõzz koʹrvvee jeäʹnnvuõtt-tieʹǧǧ, spesiaaljeäʹnnvuõtt-tieʹǧǧ, eʹččvuõtt-tieʹǧǧ da vuäʹmm lääʹjj meâldlaž puärrsitieʹǧǧ. Kela mähss vuäʹmm lääʹjj meâldlaž tuärjjõõzzid pâi puärrsid, kooi päärna laʹsǩǩuum äiʹǧǧ lij ouddâl 4.9.2022.

Päʹrnnpiâr vuäitt vuäǯǯad jeeʹres Kela tuärjjõõzzid

Tääʹrǩest še, vuäitak-a vuäǯǯad jeeʹres Kela tuärjjõõzzid. Jeeʹres piârrja kuulli Kela tuärjjõõzz lie ouddmiârkkân

 • jälstummuž tuärjjõõzz
 • puõccma kuulli koʹrvvõõzz
 • mättʼtõõđi da prizoovneeʹǩǩ tuärjjõõzz
 • reâuǥteʹmesvuõttstaan.

Looǥǥ lââʹzz