Kela tuärjjõõzz päʹrnnpiârrjid

Kela tuärjjõõzz veäkka puärraz vuäiʹtte leeʹd dååma päärnaines vuõssmõs vääžnai määnpõõʹji poodd. Kela mähss päʹrnnpiârrjid teägglaž tuärjjõõzz vueʹrddempââʹj da siõʹme šõddâm mâŋŋa. Mâʹŋŋlest Kela tuärjjad päärna håiddmõõžž da päärnast šõddi koolaid.

Måkam tuärjjõõzzid päʹrnnpiâr vuäitt vuäǯǯad?

Kela tuärjjõõzz päʹrnnpiârrjid lie

 • jeäʹnnveäʹǩǩvuõtt
 • puärrsipeiʹvvtieʹǧǧ
 • päärnažlââʹss
 • päärnaihååid tuärjjõõzz
 • puõcci da lääʹmes päärna tuärjjõõzz
 • jeäʹltemtuärjjõs.

Puärrsipeiʹvvteäʹǧǧ lij õhttsaž nõõmtõs tuärjjõõzzid, kook lie

 • jeäʹnnvuõtt-teäʹǧǧ
 • spesiaaljeäʹnnvuõtt-teäʹǧǧ
 • eʹččvuõtt-teäʹǧǧ
 • puärrsiteäʹǧǧ.

Päärnaihååid tuärjjõõzz lie

 • dommhååid tuärjjõs
 • šiõttõllum håiddteäʹǧǧ
 • privatt hååid tuärjjõs
 • vueʹsshåiddteäʹǧǧ.

Tääʹrǩest še, vuäitak-a vuäǯǯad jeeʹres Kela tuärjjõõzzid. Jeeʹres piârrja kuulli Kela tuärjjõõzz lie

 • jälstummuž tuärjjõõzz
 • puõccma kuulli koʹrvvõõzz
 • mättʼtõõđi da prizoovneeʹǩǩ tuärjjõõzz
 • reâuǥteʹmesvuõttstaan.

Ǩii vuäitt vuäǯǯad päʹrnnpiârri tuärjjõõzzid?

Vuäitak vuäǯǯad Kelast päʹrnnpiârri tuärjjõõzzid, ko kuulak Lääʹddjânnam sosiaalstaaʹne da jälstak Lääʹddjânnmest põõššjen. Måtmešt tuärjjõõzzid vuäiʹtte vuäǯǯad jeeʹres oummu še, jõs sij reâugga Lääʹddjânnmest.

Jõs leäk jälstam ålggjânnmin leʹbe leäk siirdčõõttmen ålggjânnmid, tääʹrǩest Kelast, vuäitak-a vuäǯǯad Kela tuärjjõõzzid. Siirdčõõttâm Lääʹddjânnma leʹbe Lääʹddjânnmest meädda vuäitt vaaikted Kela tuärjjõõzzid.

Kõõjj lââʹzz päʹrnnpiârri tuärjjõõzzin kääzzkâʹsttemnââmrest 020 692 206.

Looǥǥ lââʹzz