Kela tuärjjõõzz päʹrnnpiârrjid

Kela mähss päʹrnnpiârrjid teägglaž tuärjjõõzz vueʹrddempââʹjest ääʹljeeʹl. Kela tuärjjõõzz veäkka puärraz vuäiʹtte leeʹd päärnaines vuõssmõs vääžnai määnpõõʹji poodd. Mâʹŋŋlest Kela tuärjjad päärna håiddmõõžž da päärnast šõddi kuulid.

Kela tuärjjõõzz päʹrnnpiârrjid lie

 • jeäʹnnveäʹǩǩvuõtt
 • puärrsipeiʹvvtieʹǧǧ
 • päʹrnnlââʹss
 • päärnaihååid tuärjjõõzz
 • puõcci da lääʹmes päärna tuärjjõõzz
 • jeäʹltemtuärjjõs.

Puärrsipeiʹvvteäʹǧǧ lij õhttsaž nõõmtõs tuärjjõõzzid, kook lie

 • jeäʹnnvuõtt-teäʹǧǧ
 • spesiaaljeäʹnnvuõtt-teäʹǧǧ
 • eʹččvuõtt-teäʹǧǧ
 • puärrsiteäʹǧǧ.

Tääʹrǩest še, vuäitak-a vuäǯǯad jeeʹres Kela tuärjjõõzzid. 

Jeeʹres piârrja kuulli Kela tuärjjõõzz lie ouddmiârkkân

 • jälstummuž tuärjjõõzz
 • puõccma kuulli koʹrvvõõzz
 • mättʼtõõđi da prizoovneeʹǩǩ vuäǯǯam tuärjjõõzz
 • reâuǥteʹmesvuõttstaan.

Ǩii vuäitt vuäǯǯad päʹrnnpiârri tuärjjõõzzid?

Vuäitak vuäǯǯad Kela päʹrnnpiârri tuärjjõõzzid, ko kuulak Lääʹddjânnam sosiaalstaaʹne da jälstak Lääʹddjânnmest põõššjen. Måtmešt tuärjjõõzzid vuäiʹtte vuäǯǯad jeeʹres oummu še, jõs sij reâugga Lääʹddjânnmest.

Jõs leäk jälstam ålggjânnmin leʹbe siirdčõõttâm ålggjânnmid, tääʹrǩest Kelast, vuäitak-a vuäǯǯad Kela mäʹhssem tuärjjõõzzid. Siirdčõõttâm Lääʹddjânnma leʹbe Lääʹddjânnmest meädda vuäitt vaaikted Kela mäʹhssem tuärjjõõzzid.

Kõõjj lââʹzz päʹrnnpiârri tuärjjõõzzin kääzzkâʹsttemnââmrest 020 692 206.

Looǥǥ lââʹzz