Jeäʹltemtuärjjõs | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Jeäʹltemtuärjjõs

Jõs puärraz rätkkje, päärna kuâđđje täujja jälsted puärrsin nobba. Täʹl tõt puärrsin, koonn åʹrnn päärnaž ij jäälast, mähss jeäʹltemvieʹǩǩ puärrsa, koonn åʹrnn päärnaž jäälast. Puärraz, koon åʹrnn päärnaž ij jäälast, kååččat jeäʹltõsõõlǥtum ooumžen.

Måtmešt jeäʹltõsõõlǥtum ooumaž ij määuʹs jeäʹltemveäʹǩǩtõõzz leʹbe jeäʹltõsõõlǥtum puäʹres ij leäkku ni vooʹps. Teʹl Kela vuäitt mäʹhssed jeäʹltemtuärjjõõzz tõn puärrsa, koon åʹrnn päärnaž jäälast.

Kela mähss jeäʹltemtuärjjõõzz, jõs

  • jeäʹltõsõõlǥtum puäʹres ij leäkku mähssam jeäʹltemveäʹǩǩtõõzz
  • jeäʹltemveäʹǩǩtõs lij jeäʹltõsõõlǥtum oummu vueʹllǥaž puåttji diõtt uuʹccab ko jeäʹltemtuärjjõs
  • päärnast ij leäkku raavuum nuʹbb puäʹres
  • päärna adoptâstt tåʹlǩ õhtt puäʹres
  • päärnast lij raavuum eʹčč leʹbe jeäʹnn, leâša jeäʹltemveäʹǩǩtõõzz jeät leäkku vuäittam raaveed.

Jeäʹltemtuärjjõs lij õõut päärna õõl nuʹtt 196 euʹrred määnpââʹjest. Jeäʹltemtuärjjõõzzâst jeät mahssu piiđ.

Looǥǥ lââʹzz jeäʹltemtuärjjõõzz ooccmest (lääddas).

Teâtt jeäʹltõsõõlǥtum ooumže

Jõs Kela mähss jeäʹltemtuärjjõõzz, tõt peʹrrai jeäʹltõsõõlǥtum oummust määuʹsǩani kuâđđjam jeäʹltemveäʹǩǩtõõzzid. Tõid kååččat jeäʹltemveäʹǩǩtõsveäʹlǧǧen.

Jõs jiõk pââʹst teäʹǧǧvuâǥǥad diõtt mäʹhssed jeäʹltemveäʹǩǩtõsvieʹlj Kelaaʹje, vuäitak ooccâd mäʹhssempeästtmõõžž Kelast.

Seidd peeiʹvtum 16.2.2024

Mõõnn miõl leäk seeidast?