Rekisteröitymismenettelyn tutkimus | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Rekisteröitymismenettelyn tutkimus

Rekisteröitymismenettelyn tutkimuksessa (REKKU-tutkimus) ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka hyvin rekisteröitymismenettely toimii ja missä määrin kuntoutukset toteutuvat uusien palvelukuvausten mukaisesti. Lisäksi tutkitaan kysymyksiä, jotka liittyvät kuntoutuksen hintaan ja markkinoihin.

REKKU-tutkimuksen osatutkimukset

REKKU-tutkimuksessa on kaksi osatutkimusta.

Uusien palvelukuvausten mukaisten kuntoutusten toteutus ja toimeenpano -osatutkimus

Osatutkimuksessa selvitetään rekisteröitymismenettelyn kokeiluun valittujen, uusien palvelukuvausten mukaisten kuntoutusten toimivuutta ja toimeenpanoa. Aineistot kerätään aikuisten sydänkuntoutuskursseilta ja Oma väylä -kuntoutuksesta.

Tutkimuksessa arvioidaan, saako asiakas rekisteröitymismenettelyllä hankituilla palveluilla kuntoutusta, joka on palvelukuvausten ja hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja laadukasta. Oma väylä -kuntoutuksen osalta tarkastellaan lisäksi muutosta, joka liittyy palvelun siirtymiseen kehittämisympäristöstä vakiintuneeseen palvelutuotantoon.

Tutkimuksen tekevät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Kelan tutkimus.

Hinnat ja markkinat -osatutkimus

Osatutkimus kohdistuu rekisteröitymismenettelyn vaikutuksiin ja toimivuuteen hankintatapana. Markkinoita ja hintaa koskevissa kysymyksissä tutkimuksessa tarkastellaan ensisijaisesti aikuisten sydänkuntoutuskursseja. Uutta Oma väylä -kuntoutusta tutkittaessa keskitytään hinnanmuodostukseen.

Tutkimuksen tekee Kelan tutkimus.

Yhteystiedot

Tutkimuspäällikkö Riitta Seppänen-Järvelä
Tutkija Ismo Ukkola
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.4.2021