Muutos II -hanke

Muutos II -hanke tutkii rekisteröitymismenettelyyn perustuvien kuntoutuspalveluiden järjestämistä ja sitä, missä määrin uudet palvelukuvaukset toteutuvat Kelan kuntoutuspalveluissa. Hanke toteutetaan vuosina 2020–2023.

Tutkimuskokonaisuudet

Muutos II -hankkeessa on kaksi tutkimuskokonaisuutta:

  1. Rekisteröitymismenettelyn tutkimus eli REKKU-tutkimus
  2. NUOTTI-valmennuksen toteutumisen tutkimus.

Hankkeen tutkimukset ovat luonteeltaan moninäkökulmaisia ja monimenetelmällisiä implementaatio- eli toimeenpanotutkimuksia.

Muutos II -hanke tuottaa soveltamiskelpoista tietoa kuntoutuksen toimijoille. Tieto soveltuu erityisesti Kelan kuntoutuksen kehittämiseen ja järjestämiseen, kuten rekisteröitymismenettelyn kokeiluprojektin käyttöön. Tutkimustiedolla tuetaan Kelan kuntoutusten järjestämiseen liittyvien reformien toimeenpanoa sekä vahvistetaan näyttöön perustuvaa kuntoutustoimintaa.

Muutos II -hankkeen organisoituminen tutkimuskokonaisuuksiin ja osatutkimuksiin. Yläreunassa on Muutos II -hanketta kuvaava ympyrä, jossa kerrotaan hankkeen tavoite. Ympyrää kiertävä katkoviiva kuvastaa hankkeen tutkimuskokonaisuuksia yhdistävää moninäkökulmaista ja monimenetelmällistä tutkimusta. Pienemmät ympyrät kuvaavat hankkeen tutkimuskokonaisuuksia. NUOTTI-valmennuksen tutkimusta kuvaavan ympyrän viereen on tiivistetty sen osatutkimusten tutkimuskohteet. REKKU-tutkimusta kuvaavasta ympyrästä johtaa kaksi viivaa kahteen pienempään ympyrään, jotka kuvaavat tutkimuskokonaisuuden osatutkimuksia.

Yhteystiedot

Tutkimuspäällikkö Riitta Seppänen-Järvelä
Tutkija Ismo Ukkola
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi