Päättyneet hankkeet

Kela kehittää kuntoutusta hankkeissa. Tältä sivulta löydät tiedot päättyneistä hankkeista. Tutustu myös meneillään oleviin hankkeisiin.

Muutos-hanke

Muutos-hankkeessa (2015–2019) tutkittiin Kelan kuntoutuksen muutosten vaikutuksia asiakkaille tilanteissa, joissa kuntoutuspalvelun tai etuuden sisällöt, toimintatavat tai ehdot olivat muuttuneet tai oli luotu kokonaan uusi palvelu.

Oma väylä -hanke

Oma väylä -hankkeessa (2014–2018) kehitettiin ja kokeiltiin ryhmä- ja yksilökuntoutusmallia 18–35-vuotiaille nuorille aikuisille, joilla on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö ja jotka tarvitsevat tukea opiskelussa ja työelämään siirtymisessä.

LAKU- ja Etä-LAKU-hankkeet

LAKU- ja Etä-LAKU -hankkeissa (2012–2018) kehitettiin monimuotoista perhekuntoutusta 5–12-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen.