NUOTTI-valmennuksen toteutumisen tutkimus | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

NUOTTI-valmennuksen toteutumisen tutkimus

NUOTTI-valmennus on nuorille tarkoitettua matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta. NUOTTI-valmennuksen toteutumista käsittelevä tutkimus tarkastelee kuntoutuksessa käytettäviä uusia ohjauksen ja päätöksenteon tapoja. Erityisesti syvennytään kuntoutuksen suulliseen hakemiseen ja hakemiseen ilman diagnoosia. Myös NUOTTI-valmennuksen toimivuutta tutkitaan. NUOTTI-valmennuksen toteutumista selvitetään asiakkaan, kuntoutuksen palveluntuottajan ja kuntoutukseen ohjaavan tahon näkökulmista. Lisäksi Kelan tutkimus toteuttaa osatutkimuksen, joka tuottaa tietoa NUOTTI-valmennuksen hakuprosessista Kelan ratkaisutyön näkökulmasta.

Tutkimuksessa selvitetään, miten

  • NUOTTI-valmennukseen ohjautuminen ja hakeminen on toteutunut,
  • NUOTTI-valmennuksen tapaamiset, yhteydenpito ja verkostotyö ovat toteutuneet
  • NUOTTI-valmennus on vaikuttanut asiakkaan elämäntilanteeseen.

Tutkimus tuottaa tietoa, jolla Kela kehittää NUOTTI-valmennusta, jotta valmennus vastaisi yhä paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

Tutkimuksen tekevät Hämeen ammattikorkeakoulu ja Kelan tutkimus.

Vuorovaikutus NUOTTI-valmennuksen suullisen hakuprosessin haastattelussa

VUORONUOTTI-tutkimuksessa tutkitaan NUOTTI-valmennuksen suullisen hakuprosessin haastattelussa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Tavoitteena on tuottaa tietoa sekä hakijan toimintakyvyn arvioinnista että hakijan kuntoutumisen edellytysten rakentumisesta NUOTTI-valmennusta edeltävässä arviointihaastattelussa. Aineistona ovat aidot etuuskäsittelijöiden ja hakijoiden väliset nauhoitetut arviointihaastattelut. Tutkimuksen tuloksia on tarkoitus hyödyntää Kelan etuuskäsittelijöille kohdennetun koulutusmateriaalin tuottamisessa.

VUORONUOTTI-tutkimus tehdään Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutissa.

Yhteystiedot

Tutkimuspäällikkö Riitta Seppänen-Järvelä
Tutkija Ismo Ukkola
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.4.2021

Mitä mieltä olet sivusta?