Laskukaava

Sairauspäivärahan laskemisessa käytetään seuraavaa kaavaa:
Vuosityötulo e/v Päivärahan laskentakaavat e/arkipv
enintään 1 483 ei työtuloihin perustuvaa päivärahaa.  Päivärahan vähimmäismäärä.
1 484–31 595 0,7 x vuositulo : 300 tai päivärahan vähimmäismäärä
yli 31 596 73,72+ 0,20 x (vuositulo – 31 595) : 300

Laskukaava on sama työntekijällä ja yrittäjällä. YEL- tai MYEL-vakuutetulla yrittäjällä vuosityötulo vastaa YEL- tai MYEL-vakuutuksen vuosityötuloa. Palkan mukaan lasketun päivärahan vuositulosta tehdään ennen laskentaa 9,58 %:n vakuutusmaksuvähennys. Vastaavaa vähennystä ei tehdä YEL- ja MYEL-vuositulosta.