Styrelse | Om FPA | FPAGå till innehållet

Styrelse 2023-2025

FPA:s fullmäktige utser FPA:s styrelse för en period på 3 år. Styrelsen har 10 ledamöter. Styrelsen leder och utvecklar FPA:s verksamhet. En representant för FPA:s personal har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens möten. Generaldirektören fungerar som föredragande i styrelsen och verkställer styrelsens beslut.

Ordförande

Vertti Kiukas

Vertti Kiukas
generalsekreterare, SOSTE Finlands social och hälsa rf

Vice ordförande

Rami Lehto

Styrelsemedlemmar

Raimo Antila

Raimo Antila
avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet

Tuija Brax

Tuija Brax
direktör, Rättsstatscentrum

Leila Lehtinen

Leila Lehtinen
verkställande direktör

Päivi Nerg

Päivi Nerg
livskraftdirektör, jord- och skogsbruksproducenternas centralorganisation

Juha Rehula

Juha Rehula
kommundirektör

Saana Siekkinen

Saana Siekkinen
direktör, FFC


Timo Sipilä
direktör, jord- och skogsbruksproducenternas centralorganisation

Riitta Särkelä

Riitta Särkelä
generalsekreterare, Ensi- ja turvakotien liitto rf

Tommi Toivola

Tommi Toivola
direktör, lagstiftning och administration, Finlands Näringsliv EK rf

Sekreterare

Heli Korhola

Heli Korhola
direktör för enheten för ledningsstöd, strategidirektör, FPA

Personalens representant

Tuija Sarlin

Tuija Sarlin
ordförande, Kelan toimihenkilöt ry

Senast ändrad 22.4.2021