Granskningskommittén | Om FPA | FPAGå till innehållet

Granskningskommittén

Styrelsen utser granskningskommittén för styrelsens mandatperiod. Granskningskommittén bistår styrelsen i övervaknings- och riskhanteringsuppgifter.

Ordförande
Vertti Kiukas
Ordförande för FPA:s styrelse, generalsekreterare, SOSTE Finlands social och hälsa rf

Vice ordförande
Rami Lehto
Vice ordförande för FPA:s styrelse

Sekreterare
Eeva Manninen
Chef för internrevisionen, FPA

Ledamöter

  • Juha Rehula, kommundirektör
  • Tuija Brax, direktör, Rättsstatscentrum
  • Ulla-Maija Tuomela, CGR, OFGR, BDO Audiator Ab
Senast ändrad 3.10.2023

Vad tycker du om sidan?