Om FPA | FPAGå till innehållet

Folkpensionsanstaltens ställning, uppgifter och förvaltning finns i lagen (Lagen om Folkpensionsanstalten). FPA:s förvaltning och verksamhet övervakas av fullmäktige som väljs av riksdagen. FPA:s revision utförs av revisorer som valts av fullmäktige.

Aktuellt

FPA:s serviceorganisation förnyades

De enheter som ansvarar för FPA:s service omorganiserades i början av 2024. I fortsättningen handläggs förmånsansökningarna vid fyra riksomfattande serviceenheter. Serviceområdena inom de regionala kundserviceenheterna omfattas av några små förändringar.

Läs mer