Sairaanhoito ulkomailla | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Sairaanhoito ulkomailla

Siihen, voitko saada korvauksia ulkomailla syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista, vaikuttaa kolme asiaa:

  • Miksi oleskelet ulkomailla?
  • Kuinka kauan oleskelet ulkomailla?
  • Missä maassa oleskelet?

Kun muutat ulkomaille, selvitä asuinmaasi sairausvakuutuslaitoksesta, onko sinulla oikeus sairaanhoitoon uudessa asuinmaassasi. Muista myös ilmoittaa muutosta Kelaan.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti ja matkavakuutus

Jos oleskelet tilapäisesti toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa, sinun kannattaa tilata Kelasta hyvissä ajoin ennen matkaa eurooppalainen sairaanhoitokortti

Jos et ehdi saada korttia ennen matkaasi, voit tarvittaessa pyytää Kelasta todistuksen, jota voit käyttää väliaikaisesti kortin tilalla. Kela voi toimittaa todistuksen tarvittaessa ulkomailla olevaan sairaalaan.

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin lisäksi sinun kannattaa hankkia myös matkavakuutus. Matkavakuutus on erityisen tärkeä, kun matkustat muuhun kuin EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin tai Isoon-Britanniaan. Jos sairastut tai joudut onnettomuuteen, Suomeen paluun kustannukset voivat olla suuret. Ambulanssilennon tai muun kuljetuksen järjestäminen on myös vaikeaa ilman kattavaa vakuutusta. Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla et voi saada esimerkiksi ambulanssilentoa tai muuta kuljetusta Suomeen.

Voit hakea korvauksia EU- tai Eta-maissa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista OmaKelassa tai lomakkeella Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 128 (pdf).

Vakinaisesti ulkomailla asuvat

Jos asut vakinaisesti ulkomailla, et yleensä voi saada Kelasta korvauksia Suomessa tai ulkomailla syntyneistä yksityisen sairaanhoidon, lääkeostojen tai sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista.

Kela arvioi sinun asuvan ulkomailla vakinaisesti, jos asut siellä yli 6 kuukautta. Aikaraja ei kuitenkaan ole ehdoton. 

Uusi asuinmaasi määrittelee, millaista sairaanhoitoa saat. Ota hyvissä ajoin ennen muuttoasi selvää siitä, miten voit päästä uuden asuinmaasi terveyspalvelujärjestelmän piiriin.

Tiettyihin henkilöryhmiin kuuluvat voivat saada hoitoa tai Kela-korvauksia Suomessa, vaikka he oleskelisivat ulkomailla vakinaisesti. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi ulkomaille lähetetyt työntekijät ja opiskelijat, jotka suorittavat koko tutkinnon ulkomailla.

Tilapäisesti ulkomailla oleskelevat

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa, jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti. Maksat hoidosta vain paikallisen omavastuun. Jos joudut jostain syystä maksamaan hoidon todelliset kustannukset itse, voit hakea Kelasta jälkikäteen korvausta OmaKelassa tai lomakkeella Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 128 (pdf)

Kela arvioi sinun oleskelevan ulkomailla tilapäisesti, jos oleskelet siellä alle 6 kuukautta. Aikaraja ei kuitenkaan ole ehdoton.

Et voi saada Kelasta korvausta sairaanhoidon kustannuksista.

Ulkomailla työskentelevät

Kuulut työskentelymaan sairausvakuutukseen. Vastuu sairaanhoidon järjestämisestä ja sen kustannuksista kuuluu työskentelymaalle. Sinulla ei ole oikeutta Kela-korttiin eikä Suomen myöntämään eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin. Työskentelymaasi määrittelee, millaista sairaanhoitoa saat.

Kuulut edelleen Suomen sairausvakuutukseen. Myös oikeutesi sairaanhoitoon Suomessa säilyy ennallaan. Et voi kuitenkaan saada Kelasta korvausta EU- tai Eta-maiden, Sveitsin tai Ison-Britannian ulkopuolella syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista. 

Kela arvioi sinun oleskelevan ulkomailla tilapäisesti, jos oleskelet siellä alle 6 kuukautta. Aikaraja ei kuitenkaan ole ehdoton.

Oikeutesi Kelan etuuksiin katkeaa muuttohetkestä lähtien, jos muutat yli 6 kuukaudeksi töihin EU-alueen ulkopuolelle ja työskentelet siellä paikallisen työnantajan palveluksessa.

Voit kuitenkin saada edelleen Kelan etuuksia, jos työskentelet EU-alueen ulkopuolella lähetettynä työntekijänä. Jos työskentelet paikallisen työnantajan palveluksessa, et kuulu enää Suomen sairausvakuutukseen etkä voi saada Kelalta korvauksia sairaanhoitokuluista.

Kun vierailet Suomessa, saat hoitoa julkisessa terveydenhuollossa vain, jos sinulla on Suomessa kotikunta. Jos sinulla ei ole kotikuntaa, sinulla on oikeus vain kiireelliseen hoitoon. Sen todelliset kustannukset voidaan periä sinulta täysimääräisenä.

Selvitä Kelasta oikeutesi sairaanhoitoon. Katso Kelan kansainvälisten asioiden keskuksen yhteystiedot.

Ulkomaille lähetetyt työntekijät ja lähetystöjen työntekijät

Jos olet tilapäisesti lähetettynä työntekijänä tai lähetystön työntekijänä toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa ja sinulla on Suomen myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti, saat työskentelymaassa lääketieteellisesti välttämättömän hoidon.

Jos sinun on tarkoitus työskennellä toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä yli vuoden ajan, pyydä Kelasta hoito-oikeustodistus S1. Voit rekisteröidä sen työskentelymaan sairausvakuutuslaitoksessa. Sen jälkeen saat asuinmaassasi kaiken tarvitsemasi hoidon paikallisen omavastuun hinnalla. Vuoden aikaraja ei ole ehdoton. 

Voit saada korvausta sekä Suomessa että ulkomailla syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista ulkomailla työskentelysi ajan. Voit saada korvausta myös lääkeostoista ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista.

Jos olet tilapäisesti lähetettynä työntekijänä tai lähetystön työntekijänä muualla kuin EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa, selvitä Kelasta oikeutesi sairaanhoitoon. Katso Kelan kansainvälisten asioiden keskuksen yhteystiedot

Rajatyöntekijät

Rajatyöntekijä tarkoittaa henkilöä, joka asuu Suomessa mutta työskentelee toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa. Rajatyöntekijät kuuluvat työskentelymaansa sairausvakuutukseen. Sinulla on oikeus kaikkeen tarvitsemaasi sairaanhoitoon sekä työskentelymaassasi että Suomessa. Saat hoidon omavastuun hinnalla. Toimita Kelaan työskentelymaan myöntämä S1-todistus. Jos työskentelet Pohjoismaissa, todistusta ei tarvitse toimittaa.

Suomessa sinulla on oikeus myös korvaukseen yksityisen terveydenhuollon kustannuksista sekä lääkeostojen ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista

Sinulla ei ole oikeutta Kela-korttiin, koska et ole Suomessa sairausvakuutettu. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntää työskentelymaasi.

Merityöntekijät

Jos asut Suomessa ja työskentelet EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Ison-Britannian lippua käyttävällä aluksella, kuulut sen maan sairausvakuutukseen, jonka lipun alla alus seilaa. 

Kun toimitat Kelaan lippuvaltion myöntämän hoito-oikeustodistuksen S1, sinulla on oikeus saada korvauksia Suomessa syntyneistä yksityisen terveydenhuollon kustannuksista sekä lääkeostojen ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista. Todistusta ei tarvitse toimittaa, jos työskentelet Ruotsin, Norjan, Tanskan tai Islannin lipun alla seilaavalla aluksella. 

Sinulla ei ole oikeutta Kela-korttiin, koska et ole Suomessa sairausvakuutettu. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin myöntää se maa, jonka lipun alla alus on.

Opiskelijat ja tutkijat

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa, jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Maksat hoidosta vain paikallisen omavastuun. Jos joudut jostain syystä maksamaan hoidon todelliset kustannukset itse, voit hakea Kelasta jälkikäteen korvausta OmaKelassa tai lomakkeella Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 128 (pdf).

Maksat itse sairaanhoidon kustannukset. Kustannuksista ei voi saada korvausta Kelasta.

Perheenjäsenet

Toiseen EU- tai Eta-maahan, Sveitsiin tai Isoon-Britanniaan muuttavalla perheenjäsenellä on samanlainen oikeus hoitoon kuin sillä perheenjäsenellä, joka työskentelee ulkomailla tai saa eläkettä.

Eläkkeensaajat

Kela tutkii, onko sinulla oikeutta saada asuinmaassasi sairaanhoitoa, jonka Suomi maksaa. Jos Kela myöntää sinulle hoito-oikeustodistuksen S1, toimita se rekisteröitäväksi uuden asuinmaasi sairausvakuutuslaitokseen. Asuinmaasi laskuttaa sairaanhoitosi kustannukset Kelalta. Saat Kelasta eläkkeensaajan eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jonka kääntöpuoli on limenvihreä.

Saat eläkkeensaajan eurooppalaisella sairaanhoitokortilla Suomen julkisessa terveydenhuollossa kaiken tarvitsemasi sairaanhoidon asiakasmaksun hinnalla. Saat korvausta myös yksityisen terveydenhuollon kustannuksista, lääkeostoista ja sairauden hoidon vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista.

Saat lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa, jos sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti. Maksat hoidosta vain paikallisen omavastuun. Jos joudut jostain syystä maksamaan hoidon todelliset kustannukset itse, voit hakea Kelasta jälkikäteen korvausta OmaKelassa tai lomakkeella Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 128 (pdf). Kela arvioi sinun oleskelevan ulkomailla tilapäisesti, jos oleskelet siellä alle 6 kuukautta. Aikaraja ei kuitenkaan ole ehdoton.

Maksat itse sairaanhoidon kustannukset. Kustannuksista ei voi saada korvausta Kelasta.

Sivu päivitetty 17.8.2023