Hintatietojen ilmoittaminen Lääketietokantaan | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Hintatietojen ilmoittaminen Lääketietokantaan

Lääketietokanta on osa Kanta-palveluita.

Lääketietokannasta säädetään sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa. Lääketietokanta sisältää valmisteiden määräämisen ja toimittamisen kannalta tarpeelliset ja ajantasaiset tiedot. Kelan toimeksiannosta Lääketietokannan teknisenä ylläpitäjänä toimii 1.3.2015 alkaen Pharmaca Health Intelligence Oy (entinen Lääketietokeskus Oy).

Myyntiluvan haltijan, valmistajan tai maahantuojan on ilmoitettava valmisteiden hintatiedot Pharmaca Health Intelligence Oy:lle viimeistään kahdeksantena arkipäivänä ennen kunkin kuukauden 1. ja 15. päivää klo 16 mennessä. Pharmaca Health Intelligence Oy on lähettänyt yrityksille tarkan ilmoittamisaikataulun ja ilmoittamismenettelyä koskevat ohjeet, joita tulee noudattaa.

Lääketietokannassa käytettävät hinnat määräytyvät määräaikaan mennessä ilmoitettujen hintojen perusteella. Hintatietojen ilmoittaja vastaa ilmoittamiensa hintojen oikeellisuudesta.

Lääketietokannan ilmoittamisaikataulu ei koske keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden ja viitehintajärjestelmän hintailmoitusmenettelyyn kuuluvien valmisteiden neljännesvuosi-ilmoituksia, joista Kela on antanut erilliset ohjeet.

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.4.2021

Mitä mieltä olet sivusta?