Hintailmoitus Kelaan | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Hintailmoitus Kelaan

Lääkeyritysten asiointipalvelu

Kirjaudu sisään

Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän ilmoitusmenettelyyn kuuluvien valmisteiden hinnat on ilmoitettava Kelaan 4 kertaa vuodessa. Kela välittää ilmoitukset lääkkeiden hintalautakunnalle (Hila), joten yksi hintailmoitus Kelaan riittää.

Hintailmoituksella lääkeyritys ilmoittaa seuraavat tiedot:

 • lääkevalmisteen valtakunnallisesti voimaan tuleva veroton tukkuhinta vuosineljänneksen alussa
 • lääkevalmisteen saatavuus eli tieto siitä, onko valmiste yleisesti saatavilla hintailmoituksen tekohetkellä ja koko tulevan vuosineljänneksen ajan.

Hintailmoituksella voi lisäksi ilmoittaa viitehintajärjestelmään kuuluvan valmisteen siirtämisestä pois korvausjärjestelmästä vuosineljänneksen alusta lukien.

Hintailmoituksen voi tehdä

Lääkeyritysten asiointipalvelu

Jos yrityksellä on Y-tunnus, hintailmoitukset voi tehdä Kelan ylläpitämässä lääkeyritysten asiointipalvelussa. Asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella.

Lääkeyritysten asiointipalvelu on avoinna 30–21 päivää ennen kunkin vuosineljänneksen ensimmäistä päivää. Ilmoitusaika päättyy viimeisenä ilmoituspäivänä klo 16.15.

Sähköinen tiedonsiirto

Hintailmoitukset voi toimittaa Kelaan CSV-tiedostona palvelimen kautta. Kela ja lääkeyritys laativat sopimuksen tiedoston toimittamisesta. Ota yhteyttä Kelaan, jos haluat toimittaa hintailmoitukset tiedostona. Katso Kelan yhteystiedot.

Valtuutettu ilmoittaja

Lääkeyritys voi valtuuttaa toisen organisaation toimittamaan hintailmoitukset Kelaan puolestaan. Valtuutuksesta pitää ilmoittaa korvattavien valmisteiden osalta Hilaan ja ei-korvattavien valmisteiden osalta Kelaan. Katso Hilan ja Kelan yhteystiedot.

Allekirjoitetusta tiedonannosta tulee käydä ilmi

 • valtuuttavan yrityksen yhteystiedot ja Y-tunnus
 • valtuutetun yrityksen yhteystiedot ja Y-tunnus
 • valtuutuksen voimassaoloaika
 • pakkaustasoiset tiedot valmisteista, joita valtuutus koskee.

Paperilomake

Poikkeustilanteessa hintailmoitukset voi toimittaa Kelaan paperilomakkeella. Yhdellä lomakkeella voi ilmoittaa yhden lääkevalmisteen pakkauskohtaiset tiedot. Täytä ja tulosta lääkevalmisteen hinnan neljännesvuosi-ilmoitus (pdf).

Näin täytät ja lähetät lomakkeen

 1. Täytä lomakkeen kaikki kohdat. Jos jotain lomakkeessa pyydettävää tietoa ei ole, vedä kyseiseen kohtaan viiva.
 2. Ilmoita valmisteen saatavuustieto aina tukkuhinnan ilmoittamisen yhteydessä.
 3. Muista päivätä ja allekirjoittaa lomake.
 4. Skannaa allekirjoitettu lomake ja lähetä se osoitteeseen laakevaihto@kela.fi.

Suojatun sähköpostin käyttäminen on suositeltavaa. Huom! Pyydä kuittaus hintailmoituksen vastaanottamisesta aina myös suojaamattomalla sähköpostilla.

Vaihtoehtoisesti voit toimittaa lomakkeen

 • postitse osoitteeseen Kela, Etuuspalvelujen tulosyksikkö, Osaamiskeskuksen lääkeryhmä, PL 78, 00381 Helsinki
 • käyntiosoitteeseen Kelan Pitäjänmäen toimitalo, Höyläämötie 1 a B, 00380 Helsinki.

Tiedustelut

Hintailmoituksia ja hintaputkien muodostamista koskeviin tiedusteluihin vastaavat Kelassa

 • suunnittelija Katri Auraniemi puh. 050 551 8276
 • suunnittelija Päivi Puustinen puh. 050 551 6909
 • sähköposti laakevaihto@kela.fi

Viitehintajärjestelmää koskeviin tiedusteluihin vastaavat Hilassa

 • johtava proviisori Ulla Kurkijärvi puh. 0295 163 436
 • ylifarmaseutti Hanna-Kaisa Joutsen puh. 0295 163 442
 • sähköposti hila.stm@gov.fi
Sivu päivitetty 16.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?