Kuntoutuksen vaikutusten seuranta

Kela kehittää palveluitaan kuntoutuksen hyödyn arviointiin liittyvän seurannan ja raportoinnin perusteella. Arviointi ja raportointi toteutetaan kuntoutujan elämänlaadun, mielialan, työkyvyn ja kuntoutuksen tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta. Kuntoutuspalvelujen palvelukuvauksissa on määritelty, mitkä palvelut kuuluvat raportoinnin piiriin.

Kuntoutuksen aikana asiakas vastaa kyselyihin, joiden tuloksia käytetään kuntoutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa. Tietoja käytetään myös kuntoutuspalveluiden hyödyn arvioinnissa.

Palveluntuottajat toimittavat kyselyiden tiedot Kelaan suojatun yhteyden kautta.  Tiedot talletetaan Kelassa tarkoitusta varten perustettuun rekisteriin. Tarkemmat ohjeet palveluntuottajille asiakkaiden ohjaukseen, tietojen keruuseen ja toimittamiseen Kelaan löytyvät kohdasta tietojen toimittaminen.

Kuntoutuksen arvioinnin ja raportoinnin piiriin kuuluvat kuntoutuspalvelut vuoden 2019 alusta

 • Ammatillinen kuntoutusselvitys
 • Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus TEAK
 • Moniammatillisen yksilökuntoutuksen aikuisten linjat, harkinnanvarainen kuntoutus
 • TULES-kurssit
 • KIILA-kuntoutus
 • Omaishoitajien kurssit ja omaishoitajien parikurssit
 • Diabetesta sairastavien kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit
 • Mielenterveyden häiriöitä sairastavien nuorten ja aikuisten avo- ja laitosmuotoiset kuntoutuskurssit 
 • Asperger- ja ADHD-lasten sopeutumisvalmennuskurssit sekä autististen lasten sopeutumisvalmennuskurssit
 • Ammatilliset Taito-kuntoutuskurssit
 • Moniammatillinen yksilökuntoutus aikuisten linjat, vaativa lääkinnällinen kuntoutus
 • Elinsiirron saaneiden aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit
 • ALS-sairaiden aikuisten sopeutumisvalmennuskurssi
 • Ääreishermo- ja lihassairauksien aikuisten nuorten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Seuranta laajenee muihin palveluihin vuosittain sovitun aikataulun mukaisesti.

Tulokset raportoidaan vuosittain Kelan internetsivuilla kohdassa Yhteistyökumppanit/Kuntoutuspalvelut/Tuloksellisuus/Raportit.

Raportoinnissa eivät tule esille yksittäisten henkilöiden tai palveluntuottajien tiedot. Analysoinnissa ei vertailla eri palveluntuottajia