Malli kuntoutuksen hyödyn arviointiin

Palvelukuvauksessa lukee, kuuluuko palvelu kuntoutuksen hyödyn arvioinnin ja raportoinnin piiriin. Kela kehittää kuntoutuspalveluitaan kerättyjen tietojen perusteella.

Kuntoutuksen hyödyn arvioinnin ja raportoinnin piiriin kuuluvat palvelut vuonna 2022 (pdf)

Arviointimenetelmät ja mittarit

Kuntoutuksen hyödyn arvioinnissa käytetään seuraavia menetelmiä ja mittareita.

GAS-menetelmä

GAS-menetelmällä määrittelet yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutuksen tavoitteet ja laadit kuntoutukselle tavoitteiden mukaisen suunnitelman.
Kuntoutuksen lopussa GAS-tavoitteiden toteutumista kuvaavat arvot raportoidaan Kelaan.

BDI 21 (väestötutkimuksiin käytettävä versio)

Käytä BDI 21 -mittaria (TOIMIA-tietokanta) asiakkaan masennusoireiden tunnistamiseen ja seurantaan.

Mittaus tehdään kuntoutuksen alussa ja kuntoutuksen lopussa. Mittauksen tulokset raportoidaan Kelaan. Mittausta ei tehdä kuntoutuksen lopussa, jos kuntoutuksen alun mittauksesta on alle kolme kuukautta.

Tarkista järjestämäsi kuntoutuksen palvelukuvauksesta mahdolliset tarkentavat lisäohjeet mittausajankohdista tai erillisen seurantamittauksen toteuttamisesta.

WHOQOL-BREF

Arvioi WHOQOL-BREF-mittarilla (TOIMIA-tietokanta) asiakkaan elämänlaatua, kuten tyytyväisyyttä fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin ja elinympäristöön.

Mittaus tehdään kuntoutuksen alussa ja lopussa. Mittauksen tulokset raportoidaan Kelaan. Mittausta ei tehdä kuntoutuksen lopussa, jos kuntoutuksen alun mittauksesta on alle kolme kuukautta.

Tarkista järjestämäsi kuntoutuksen palvelukuvauksesta mahdolliset tarkentavat lisäohjeet mittausajankohdista tai erillisen seurantamittauksen toteuttamisesta.

Työkyky-kysely

Työkyky-kyselyllä (pdf) arvioit ja raportoit kuntoutuksen hyötyä. Sekä asiakas että palveluntuottaja täyttävät kyselyn. Näet palvelukuvauksesta, käytetäänkö kyselyä tuottamassasi palvelussa.

Mittaus tehdään kuntoutuksen alussa ja lopussa. Mittauksen tulokset raportoidaan Kelaan. Mittausta ei tehdä kuntoutuksen lopussa, jos kuntoutuksen alun mittauksesta on alle kolme kuukautta.

Tarkista järjestämäsi kuntoutuksen palvelukuvauksesta mahdolliset tarkentavat lisäohjeet mittausajankohdista tai erillisen seurantamittauksen toteuttamisesta.

Kuntoutuksen hyödyn arvioinnin raportit

Kela julkaisee verkossa raportit kuntoutuksen hyödyn arvioinneista:

Lue lisää