Malli kuntoutuksen hyödyn arviointiin | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Malli kuntoutuksen hyödyn arviointiin

Palvelukuvauksessa on kerrottu, kuuluuko palvelu kuntoutuksen hyödyn arvioinnin ja raportoinnin piiriin. Kela kehittää kuntoutuspalveluitaan kerättyjen tietojen perusteella.

Kuntoutuksen hyödyn arvioinnin ja raportoinnin piiriin kuuluvat palvelut vuonna 2024 (pdf)

Arviointimenetelmät ja mittarit

Kuntoutuksen hyötyä arvioidaan eri menetelmillä ja mittareilla.

Työkyky-kysely sekä mittaukset BDI 21- ja WHOQOL-BREF-mittareilla tehdään kuntoutuksen alussa ja kuntoutuksen lopussa. Palveluntuottaja toimittaa tulokset Kelaan. Mittausta ei kuitenkaan tehdä kuntoutuksen lopussa, jos kuntoutuksen alussa tehdystä mittauksesta tai kyselystä on alle kolme kuukautta.

Tarkista järjestämäsi kuntoutuksen palvelunkuvauksesta mahdolliset tarkentavat lisäohjeet mittausajankohdista tai erillisen seurantamittauksen toteuttamisesta.

GAS-menetelmä

GAS-menetelmä (Goal Attainment Scaling) on väline, jonka avulla asiakas ja moniammatillinen työryhmä määrittelevät yhdessä kuntoutuksen tavoitteet viisiportaisella asteikolla. Tavoitteet laaditaan Omat tavoitteeni -lomakkeelle (GAS 1) (pdf)

Kuntoutuksen tavoitteiden pitää olla realistisia, aikataulutettuja, mitattavia, kirjattavia ja tarkoituksenmukaisia. Ne laaditaan kuntoutuksen alussa, ja niitä arvioidaan kuntoutuksen aikana ja kuntoutuksen päättyessä. Voit laatia kuntoutuksen tavoitteet esimerkiksi Spiral-lautapelin avulla.

Kun kuntoutus on päättynyt, palveluntuottaja lähettää GAS-tavoitteiden toteutumista kuvaavat arvot Kelaan.

Spiral-lautapeli

Spiral-lautapeli on toimintakyvyn itsearviointimenetelmä, joka helpottaa tavoitteiden asettamista kuntoutuksessa. Pelistä on erilaisia versioita eri kohderyhmille. Lataa tai tulosta kohderyhmäkohtaiset pelimateriaalit (kuntoutussäätiö.fi)

Kouluttautuminen

Kela suosittelee, että kaikki asiakkaan GAS-tavoitteiden laatimiseen ja arviointiin osallistuvat työntekijät suorittaisivat GAS-menetelmäkoulutuksen. On tärkeää, että työntekijät ymmärtävät, mikä GAS-menetelmä on ja miten sitä käytetään kuntoutuksen tukena. Koulutuksen voi suorittaa ammattikorkeakouluissa (3 op) tai muuna vastaavana koulutuksena.

Julkaisut

GAS-menetelmän soveltaminen vaativassa lääkinnällisessä puheterapiakuntoutuksessa (helsinki.fi)
GAS-menetelmä. Käsikirja. Sukula Seija & Vainiemi Kirsi & Autti-Rämö Ilona (pdf)
GAS – Menetelmästä sovellukseen. Seija Sukula & Kirsi Vainiemi & Tanja Laukkala (toim.) 2015 (Helda)
Kuntoutujan osallistaminen tavoitteen asettamisprosessiin ja tavoitteiden saavuttamisen arviointiin. Loppuraportti. Alanko Tuulikki ym. 2017 (Helda)
GAS-menetelmän käyttö Kelan sopeutumisvalmennuskursseilla. Kuntoutujan omat tavoitteet -tutkimus. Sipari Salla ym. 2019 (Helda)

BDI 21 mittari (väestötutkimuksiin käytettävä versio)

Käytä BDI 21 -mittaria (TOIMIA-tietokanta, terveysportti.fi) asiakkaan masennusoireiden tunnistamiseen ja seurantaan.

WHOQOL-BREF-mittari

Arvioi WHOQOL-BREF-mittarilla (TOIMIA-tietokanta, terveysportti.fi) asiakkaan elämänlaatua, kuten tyytyväisyyttä fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin ja elinympäristöön.

Työkyky-kysely

Työkyky-kyselyllä (pdf) arvioidaan ja raportoidaan kuntoutuksen hyötyä, oikea-aikaisuutta sekä vaikutusta asiakkaan opiskelu- ja työkykyyn. Asiakas ja palveluntuottaja täyttävät lomakkeesta omat kysymyksensä. Lue palvelukuvauksesta, käytetäänkö kyselyä tuottamassasi palvelussa.

Kuntoutuksen hyödyn arvioinnin raportit

Kela julkaisee verkossa raportit kuntoutuksen hyödyn arvioinneista:

Lue lisää