Kuntoutuspalvelujen palvelukuvaukset

Palvelukuvauksessa Kela määrittelee kuntoutuspalveluiden laatuvaatimukset. Palvelukuvauksen tavoitteena on turvata kuntoutujille laadukas ja oikea-aikainen kuntoutus ja varmistaa kuntoutujan oikeudet.

Kela kilpailuttaa kuntoutuspalvelut palvelukuvausten perusteella. Palvelukuvaukset koostuvat  palvelukohtaisesta osasta ja vuosikohtaisesta yleisestä osasta. Joissakin uusimmissa palvelukuvauksissa yleinen osa ja palvelukohtainen osa ovat samassa dokumentissa. Palvelukuvaukset ovat voimassa kilpailutuksessa määritellyn ajan.

Palvelukuvaukset on jaoteltu kuntoutuslajeittain alasivuille:

Ota huomioon kuntoutusta koskevat lait

Palveluntuottajan pitää noudattaa kuntoutusta ohjaavaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita. Alla on keskeistä kuntoutusta ohjaavaa lainsäädäntöä.