Vaanhimijpeiviruuđah peerâriijâi ääigist

Čuávjum vaanhim puáhtá pääcciđ enniriijân jo ovdil päärni šoddâm. Päärni šoddâm maŋa kuohtuuh vaanhimeh sättih leđe parnijn pääihist. Kela máksá taan ääigist vaanhimijpeiviruuđâid, mii tuurvâst perruu puáđuid.

Peerâriijâi kyeskee laahâ muttoo

Kela mäksim vaanhimijpeiviruuđah muttojeh čohčuv 2022. Talle puátá vuáimán peerârijjâuđâstus.

Tun uážuh Kela torjuid puáris laavâ vuáđuld, jis

  • rekinistum šoddâmäigi lii ovdil 4.9.2022
  • väldivettee adoptiopäärni tiipšon 30.7.2022 tâi ovdil taam.

Puáris laavâ miäldásiih vaanhimijpeiviruuđah láá enijruttâ, sierânâsenijruttâ, ejijruttâ já vaanhimijruttâ.

Luuvâ lase puáris laavâ miäldásiih vaanhimijpeiviruuđâin.

Tun uážuh Kela torjuid uđđâ laavâ vuáđuld, jis

  • rekinistum šoddâmäigi lii ovdil 4.9.2022 tâi ton maŋa
  • väldivettee adoptiopäärni tiipšon 31.7.2022 tâi ton maŋa.

Uđđâ laavâ miäldásiih vaanhimijpeiviruuđah láá čuávjumruttâ, sierânâsčuávjumruttâ já vaanhimijruttâ.

Luuvâ lase uđđâ laavâ miäldásiih vaanhimijpeiviruuđâin.

Mon ennuv torjuu uážžu?

Sehe uđđâ ete puáris laavâ mieldi vaanhimijruuđâ meeri rekinistoo ihepuáđui mield. Ihepuáđuin uáivild tuu puáđuid 12 mánuppaje ääigist. Jis tun puávtáh uážžuđ torjuu ovdâmerkkân vyesimáánu 2022 rääjist, te Kela rekinist torjuu mere tai puáđui mieldi, maid tun lah uážžum 1.4.2021–31.3.2022.

Toorjâ lii ain ucceeb ko pälkki. Táválávt tot lii suulân 70 % puáđuin. Torjui vaaigut meid tot, jis tun lah jottáám uápuid tâi lamaš pyeccen tâi pargotteemmin.

Ucemus toorjâ lii suulân 35,72 eurod peeivist ađai suulân 893 eurod mánuppaajeest. Ovdâmerkkân uáppee uážžu taan verd torjuu.

Vaanhimijpeiviruuđâst piärroo viäru.

Pargei čoggâšuvá iäláttâh já iheluámu, ko sun lii vaanhimijriijâst. Jis tun uážuh vaanhimijriijâ ääigist päälhi, te Kela máksá torjuu tuu pargoadeleijei.