Virkailija-avusteinen Suomi.fi-valtuutusten rekisteröinti

Virkailija-avusteinen Suomi.fi-valtuuksien rekisteröinti on tarkoitettu niille tahoille, jotka eivät pysty aloittamaan sähköisten valtuutuksien antamista itsepalveluna. Näitä tahoja ovat sellaiset organisaatiot, joiden edustajaa ei ole rekisteröity julkisiin rekistereihin, esimerkiksi julkiset organisaatiot, kuten kunnat ja valtio, seurakunnat, oppilaitokset, elinkeinoyhtymät, kuolinpesät ja ulkomaiset yritykset.

Virkailija-avusteisessa rekisteröinnissä organisaatio hakee valtuutusoikeutta ja valtuutusoikeuden rekisteröi virkailija. Virkailija-avusteista rekisteröintiä varten organisaatiot nimeävät henkilöt, joille haetaan valtuutusoikeus. Valtuutusoikeuden saanut voi sen jälkeen antaa itse valtuuksia Suomi.fi Valtuudet-palvelussa muille organisaation puolesta toimiville henkilöille tai organisaatioille.

Virkailija-avusteinen valtuuksien rekisteröinti edellyttää sähköistä valtuushakemusta, joka täytetään niin kutsutussa virkailijavaltuuttamispalvelussa. Virkalijavaltuuttamispalvelu ohjaa sähköisen valtuushakemuksen tekemistä vaihe vaiheelta ja kertoo, mitä asiakirjoja tarvitaan hakemuksen liitteeksi.

Huomio

Palvelun ohjeet Suomi.fi-sivuilla.

Valmistautuminen virkailija-avusteiseen rekisteröintiin

Virkailija-avusteista valtuutusten rekisteröintiä tarvitsevat organisaatiot voivat Kela-asioissa valmistautua näin:

  • Tutustukaa Suomi.fin Valtuudet-palvelun ohjeisiin ja Kelan ohjeisiin
  • Kartoittakaa kaikki ne asiat, joissa organisaationne käyttää Kelan asiointipalveluja, ja selvittäkää niissä tarvittavat valtuudet:
  • Valitkaa henkilöt, joille haluatte hakea valtuutusoikeuden rekisteröintiä. Rooli vastaa jossain määrin Katso-palvelun pääkäyttäjän roolia.

  • Päättäkää, mitä valtuusasioita kukin valtuutusoikeuden saava työntekijä saa hoitaa ja valtuuttaa eteenpäin. Valtuutusoikeus rajataan vain tiettyihin valtuusasioihin.

  • Osan valtuuksista voi rajata tarkenteella koskemaan vain esimerkiksi tiettyjä aliorganisaatioita. Rajaustarkenteita on käytössä Työnantajan asiointipalvelussa ja Työterveyshuollon korvausten asiointipalvelussa.

  • Selvittäkää organisaationne toimivaltaiset valtakirjan allekirjoittajat.

 

Infograafi siitä kuinka yhteisö antaa valtuusoikeuden nimetylle henkilölle. Sama tieto kerrottu sivulla.

Toisen julkisen organisaation valtuuttaminen

Kunta tai muu julkinen organisaatio valtuuttaa joissakin tilanteissa toisen julkisen toimijan edustamaan itseään Kelan asiointipalveluissa. Esimerkiksi kunta voi antaa asiointivaltuuden kuntayhtymälle tai valtion organisaatio voi antaa asiointivaltuuden valtion palkanlaskentaa hoitavalle toimijalle. Näissä tilanteissa valtuuden saavan organisaation on tehtävä kaksi valtuushakemusta virkalijavaltuuttamispalvelussa:

  • valtuusoikeuksien rekisteröinti, joka mahdollistaa asiointivaltuuksien antamisen organisaation omia Kela-asioita hoitaville henkilöille.
  • edustajan valtuutusoikeuden rekisteröinti, joka mahdollistaa edustamisvaltuuksien antamisen niille henkilöille, jotka hoitavat toisen organisaation Kela-asioita sieltä saadulla valtuudella.

Lue lisää: