Pargoost olgoenâmijn | Anarâškielâ | KelaMoonâ siskáldâsân

Pargoost olgoenâmijn

Porgâm EU-staatâst, Eta-staatâst, Sveitsist tâi Stuorrâ-Britanniast

Jis tun moonah paargon taid staatáid, te uánihis-uv porgâm vaaigut tienuuvt, ete tust ij lah innig vuoigâdvuotâ finniđ Kela torjuid.

Tun puávtáh kuittâg finniđ torjuid ton staatâst, kost tun poorgah. Tun puávtáh finniđ torjuu, veikâ jieh asâččii ton staatâst, kost tun poorgah.

Räjipargeeh

Räjipargee lii olmooš, kote máccá kiärdulávt jyehi peeivi tâi ucemustáá ohtii ohhoost suu pisovâš aassâmstaatân.

Jis tun poorgah räjipargen nube EU-staatâst tâi Eta-staatâst, te tust lii vuoigâdvuotâ tuu porgâmstaatâ torjuid. Torjuu finniimân ij vaaigut tot, ete mon  staatâst tun aasah.

Vuolgâttum pargeeh

Vuolgâttum pargeeh láá ulmuuh, kiäid syemmilâš pargoadeleijee lii vuolgâttâm paargon olgoenâmáid.

Tun varriih EU-staatân, Eta-staatân, Sveitsin tâi Stuorrâ-Britannian

Jis tuu pargoadeleijee vuolgât tuu paargon taid staatáid, te tust lii táválávt vuoigâdvuotâ Kela torjuid.

Tuu pargoadeleijee kalga uuccâđ tunjin Iäláttâhtorvokuávdáást (Eläketurvakeskus) A1-tuođâštus. Toin tun čááitáh nube enâmist, ete tuu pargoadeleijee máksá sosiaaltorvomáávsuid Suomân. Tun finniih lasetiäđuid tuođâštus ucâmist Iäláttâhtorvokuávdáást (Eläketurvakeskus, suomâkielân):

Tun varriih staatân, moin Suomâst lii sosiaaltorvosopâmuš

Jis tuu pargoadeleijee vuolgât tuu paargon sosiaaltorvosopâmušstaatân, te tust lii táválávt vuoigâdvuotâ Kela torjuid. Pargokoččom puáhtá talle pišteđ paijeel 6 mánuppaje.

Tuu pargoadeleijee kalga uuccâđ tunjin vuolgâttum pargee tuođâštus. Tun finniih tuođâštus Iäláttâhtorvokuávdáást. Tuođâštus vuáđuld Kela totká, ete puáhtá-uv tunjin ain mäksiđ torjuid.

Tun varriih eres kuávlun

Jis tuu pargoadeleijee vuolgât tuu paargon vuálá 6 mánuppajan eres ko EU-staatân, Eta-staatân, Sveitsin, Stuorrâ-Britannian tâi  sosiaaltorvosopâmušstaatân, te tust lii ain vuoigâdvuotâ Kela torjuid.

Jis tuu pargoadeleijee vuolgât tuu paargon paijeel 6 mánuppajan, te almoot oovtâst tuu pargoadeleijein olgoeennâm pargoost Kelan. Almottâs ferttee toohâđ majemustáá, ko tun lah puátimin maasâd Suomân.

Sijđo lii peividum 9.2.2024

Mon mielâst tun lah sijđoost?