Vuoigâdvuotâ Kela torjuid olgoenâmijn | Anarâškielâ | KelaMoonâ siskáldâsân

Vuoigâdvuotâ Kela torjuid olgoenâmijn

Jis tust lii vuoigâdvuotâ Suomâ sosiaaltoorvon, te tun puávtáh finniđ táválávt siämmáid torjuid, maid tun finniččih Suomâst. Olgoenâmáid pyehtih mäksiđ ovdâmerkkân pärnilase, enijtorjuu já eres pärniperrui torjuid.

Puoh Kela torjuid iä kuittâg määvsi olgoenâmáid.

Iäláttuvâi mäksim olgoenâmáid

Jis tun finniih iäláttuv já varriih pisovávt olgoenâmáid, te Kela máksá tunjin aalmugiäláttâh já peerâiäláttâh enâmustáá ive ääigi varriimist.

EU-staatáid, Eta-staatáid, Sveitsin, Stuorrâ-Britannian tâi sosiaaltorvosopâmušstaatáid värrejeijei Kela máksá iäláttuv kuittâg táválávt kuhheeb ääigi.

Pargonavcâttesvuotâiäláttâh Kela máksá tuše EU-staatáid, Eta-staatáid já Sveitsin. Jis tun finniih pargonavcâttesvuotâiäláttuv já ááiguh varriđ olgoenâmáid, te vääldi ovdil varrim ohtâvuođâ Kelan. Kela seelvât, lii-uv tust vuoigâdvuotâ iäláttâhân.

Táhádâsiäláttuv iä määvsi, jis tun varriih pisovávt olgoenâmáid.

Pargoiäláttuvâi čoggâšuumeest já mäksimist olgoenâmáid finniih lasetiäđu Iäláttâhtorvokuávdáást (etk.fi, suomâkielân).

Ovdâmerkkâ: Ovtâstumstaatáid oopâid jotteeđ

Helsig ollâopâttuv uáppee Ville vuálgá muulsâuáppen Ovtâstumstaatáid 9 mánuppajan. Tastko Ville lii uáppee, te sust lii vuoigâdvuotâ Kela torjuid. Váldutoimâlâš uáppee puáhtá finniđ Kela torjuid meid paijeel 6 mánuppaje pištee olgoenâmijn oppâm ääigi.

Ovdâmerkkâ: Maadâ-Afrikân paargon

Nelli värree 5 mánuppajan paargon Maadâ-Afrikân. Suu peerâ värree fáárust. Nellist já suu perrust siäilu vuoigâdvuotâ Kela torjuid, ko orroom olgoenâmijn pištá vuálá 6 mánuppaje. Sist lii vuoigâdvuotâ toid Kela torjuid, maid puáhtá mäksiđ olgoenâmáid.

Jis Nelli peerâ varriiččij Maadâ-Afrikân pisovávt, te sii vuoigâdvuotâ Kela torjuid nuvâččij varrimmuudon.

Eurooplâš pyecceetipšokorttâ

Tun puávtáh tiiláđ Kelast eurooplii pyecceetipšokoortâ. Korttâ lii nuuvtá. Ko tust lii korttâ, te tun finniih tipšo aakuut puácuvuotân EU-staatâst, Eta-staatâst, Sveitsist tâi Stuorrâ-Britanniast siämmái hoddijn ko páihálâš ässeeh.

Tun puávtáh tiiláđ koortâ neetist tâi palvâlemnumerist 020 692 204. Neetist tun puávtáh tiiláđ koortâ meiddei párnásâd.

Sijđo lii peividum 9.2.2024

Mon mielâst tun lah sijđoost?