Sämikielâlij fastâtaksivuoigâdvuotâ | Anarâškielâ | KelaMoonâ siskáldâsân

Sämikielâlij fastâtaksivuoigâdvuotâ

Kela sajanmáksá tiervâsvuotâhuolâttâsân rahtum maađhijd, jis mätki lii rahtum puácuvuođâ, čuávjum tâi šoddâdem tiet. Táválávt mätki sajanmáksoo hälbimus mađhâšemvyevi mield. Tun puávtáh finniđ sajanmáávsu taksimääđhist, jis tun jieh tuu tiervâsvuotâtile tiet paste kevttiđ almolijd fiävruid teikâ jis almoliih fiävruh iä lah kevttimnáál.

Sämikuávlust ässee sämikielâlii ulmust lii säämi kielâlaavâ vuáđuld vuoigâdvuotâ kevttiđ meid sämikielâlii Kela-taaksi vyeijee.

Návt tun tiilááh Kela sajanmäksim taaksi

 1. Tiiláá taaksi numerist 0800 414 610 (Taksi Helsinki Oy) tâi 0800 051 54 (Suomen Lähilogistiikka Oy). Tiilámsuáittu lii mávsuttem.
  Tun puávtáh tiiláđ taaksi meid njuolgist sämikielâlii vyeijest. Tun puávtáh finniđ sajanmáávsu tuš tain numerijn tâi sämikielâlii vyeijest tiilájum määđhist.
  • Tiiláá taaksi majemustáá määđhi tađe oovdeb peeivi tme 14 räi.
  • Tiiláá taaksi taan numerist meid talle, ko tun tarbâšah taaksi kivkked.
  • Tun puávtáh tiiláđ siämmáá tove puoh tuu tiäđust orroo moonnâm- já maccâmsáátuid puáttee 2 oho várás.
  • Tiiláá maccâmsáátu ucemustáá 1 tijme ovdil vyelgimääigi, jis maccâmmääđhi äigi lii tiäđust.
 2. Almoot suáitu ohtâvuođâst
  • tuu noomâ já persovntubdâlduv
  • čujottâs, kost auto viäžžá tuu
  • määđhi čuosâttuv (om. pyecceeviäsu)
  • tijmeääigi, kuás tun koolgah leđe tipšo-ohtâduvâst
  • puátá-uv tuu fáárun išeniävuid teikâ läiđejeijee
  • puhelinnummeer, mast tuu juksá.
 3. Tun finniih tiäđu auto arvâlum puáttimääigist.
  Tun finniih haaliddijn meid tekstâviestáin tiäđu, ko vyeijee lii tuhhiittâm tiilám já lii puátimin viežžâđ tuu.
 4. Almoot nubástusâin.
  Jis tuu tiilám taksimáátkán šaddeh nubástusah, te almoot tain tállân
  tiilámnumerân. Majemustáá nubástusâin kalga almottiđ 2 tijme ovdil
  soppum vyelgimääigi.
 5. Čääiti vyeijei tuu Kela-koortâ tâi persovntuođâštus.
  Tun máávsáh taksimääđhist enâmustáá 25 euro jiešvástádâs.
 6. Pivde Tuođâštus mätkisajanmáávsu várás (SV 67)
  •  Jis tun tarbâšah taaksi tuu tiervâsvuotâtile tiet, te pivde tast tuođâštus
   tiervâsvuotâhuolâttâsâst (Todistus matkakorvausta varten, SV 67).
   • Siäilut oovtâ määđhi várás čallum tuođâštus alnees 6 mánuppaje ääigi
    mätkipeeivi rääjist. Kela puáhtá pivdeđ tom maŋeláá.
   • Tooimât Kelan tuođâštus, mii addel kuhesáigásii vuoigâdvuođâ taaksi
    kiävtun.
  • Jis tiervâsvuotâhuolâttâs ovdâsteijee tiiláá maccâmsáátu tuu peeleest,
   te tun jieh taarbâš sierâ tuođâštus.
  • Tun puávtáh pivdeđ meid tiervâsvuođâhuolâttâs ovdâsteijee väridiđ tunjin sämikielâlii taaksi.

Luuvâ lase

Sijđo lii peividum 21.6.2023