Ahkeolbmo veajuiduhttin | Davvisámegiella | KelaMana sisdollui

Ahkeolbmo veajuiduhttin

Jos leat deavdán 65 jagi, sáhtát ohcat Kelas veajuiduhttin- ja vuogáiduvvanválbmenkurssaid ja máŋggaámmátlaš individuála veajuiduhttima.

Kurssat ordnejuvvojit ovdamearkan olbmuide, geain lea

  • vuoiŋŋašvarrajohtinváddu
  • lihkadeamibuohcuvuohta, dego Parkinson dávda
  • váibmobuohcuvuohta
  • vuoigŋanbuohcuvuohta.

Maiddái oapmahašdikšuide leat veajuiduhttinkurssat.

Lassin sáhtát oažžut veajuiduhttinpsykoterapiija ja neuropsykologalaš veajuiduhttima 67-jagi rádjai.

Kela eará veajuiduhttin lea dárkkuhuvvon bargoahkásaš olbmuide elege vuollái 65-jahkásaččaide.

Loga lasi veajuiduhttin- ja vuogáiduvvanválbmenkurssain.

Loga lasi máŋggaámmátlaš individuála veajuiduhttimis.

Loga lasi

Siidu beaiváduvvon 13.12.2023