Bargomárkandoarjja | Davvisámegiella | KelaMana sisdollui

Bargomárkandoarjja

Jos it sáhte oažžut dietnasii čadnon beaiveruđa dahje vuođđobeaiveruđa, dutnje sáhttá máksit bargomárkandoarjaga. Dan sáhttá oažžut 18–64-jahkásaš bargguhis bargguohcci, gii ássá fásta Suomas. Bargomárkandoarjaga áigi ii leat ráddjejuvvon.

Oaččut bargomárkandoarjaga, vaikke it deavdde barggusorruneavttu elege it leat leamaš barggus doarvái guhká. Oaččut bargomárkandoarjaga maiddái dalle, go leat juo ožžon bargomárkandoarjaga dahje vuođđobeaiveruđa 400 beaivvi.

Bargomárkandoarjja ii máksojuvvo olgoriikii.

Doarjaga oažžumii leat ráddjehusat, jos leat vuollel 25-jahkásaš dahje jos dus ii leat ámmátlaš skuvlejupmi. Dárkkis BE-doaimmahagas, sáhtátgo oažžut bargomárkandoarjaga.

Loga lasi bargomárkandoarjaga ohcamis (suomagillii).

Man olu bargomárkandoarjaga oažžu?

Bargomárkandoarjja lea 37,21 euro beaivvis ja dat máksojuvvo 5 beaivvis vahkus. Bargomárkandoarjja lea nappo seamma stuoris go vuođđobeaiveruhta, ja maiddái das manná vearru.

Sáhtát oažžut bargomárkandoarjagii bajádusaid, jos dus leat mánát dahje jos oassálasttát BE-doaimmahagain sohppojuvvon doaimmaide. Bajádusat lea seamma sturrosaččat go vuođđobeaiveruđas.

Mánnábajádus ii máksojuvvo šat 1.4.2024 rájes.

Bargomárkandoarjja lea earálágan go bargobeaiveruhta das, ahte vánhemiid sisaboađut sáhttet váikkuhit doarjaga sturrodahkii.

Eará sisaboađut geahpedit bargomárkandoarjaga

Buot eará sisaboađut geahpedit bargomárkandoarjaga meari.

Jos dus leat kapitálaboađut, maiddái dat sáhttet geahpedit doarjaga meari. Kapitálaboađut leat ovdamearkka dihte láigoboahtu, oasus ja vuovdinvuoitu.

Kapitálaboađut eai goittotge váikkut bargomárkandoarjagii

  • jos leat deavdán 55 jagi ja barggusorruneaktu lea ollašuvvan ovdal go báhcet bargguheapmin
  • jos oassálasttát BE-doaimmahagain sohppojuvvon doaimmaide.

Vánhemiid sisaboađut unnudit doarjaga, jos don ásat vánhemiiguin. Oaččut liikká unnimustá beali bargomárkandoarjagisttát. Vánhemiid sisaboađut eai váikkut, jos oassálasttát BE-doaimmahagain sohppojuvvon doaimmaide.

Máŋggat doarjagat eai váikkut bargomárkandoarjagii. Dat leat ovdamearkka dihte mánáidruhta, ealihanveahkki, áigáiboahtindoarjja, ássandoarjja ja doabmaváttolašvuođadoarjja.

Sáhtát ieš árvvoštallat rehkenastiin, man olu oaččut bargomárkandoarjaga (suomagillii).

Siidu beaiváduvvon 15.2.2024