Váldde gáiddusoktavuođa | Davvisámegiella | KelaMana sisdollui

Váldde gáiddusoktavuođa

Sámegielat gáiddusbálvalusas oaččut persovnnalaš rávvema ja bagadeami buot áššiin, mat gusket Kela ovdduid. Gáiddusbálvalusas deaivvadat Kela bálvalanáššedovdiin videooktavuođa bokte.

Davvisámegielat gáiddusbálvalus lea gaskaboddosaččat gitta.

Gáiddusbálvalus

Sáhtát váldit oktavuođa davvisámegielat gáiddusbálvalussii árgan dmu 9–11.

Váldde gáiddusoktavuođa

Sáhtát váldit oktavuođa gáiddusbálvalussii iežat dihtoriin, Virtu-bálvalanbáikkis dahje bálvalanbáikkis, man Kela ovttas eará almmolaš organisašuvnnaiguin bajásdoallá.

Gávnnat bálvalandoaimmahagaid, áššiiddoaimmahanbáikkiid ja Virtu-báikkiid oktavuohtadieđuid ja rabasáiggiid bálvalanbáikki ozuin (Suomi.fi, suomagillii).

Ná válddát gáiddusoktavuođa Kelai

Jos háliidat geavahit gáiddusbálvalusa iežat rusttegiin, de dalle dárbbašat jierbmetelefovnna, tableahttadihtora dahje dihtora, mas lea

  • mikrofovdna, skájanat dahje bealljebilttut ja videokamera
  • Google Chrome -neahttalohkki (veršuvdna 64 dahje ođđasut)
  • doarvái johtilis govdalinnjáoktavuohta, vai videogovva oidno.

Gáiddusbálvalusa sáhttá dál geavahit maiddái iOS-mobiilageavahanvuogádagain. Dárbbašat Safari-neahttalohkki.

Almmut vigiin rávdnjepoastta bokte Kela teknihkalaš doarjagii, tekninentuki@kela.fi, dahje telefovnnain 020 63 47 748.

Siidu beaiváduvvon 7.6.2024