Njoammodávdabeaiveruhta | Davvisámegiella | KelaMana sisdollui

Njoammodávdabeaiveruhta

Dus lea vejolašvuohta oažžut njoammudávdabeaiveruđa, juos leat eret barggus danin, ahte dus lea koronavirusnjoammun.

Sáhtát oažžut njoammudávdabeaiveruđa maiddái dalle, juos leat eret barggus danin, ahte vuollái 16-jahkásaš mánástat lea koronavirusnjoammun. Njoammudávdabeaiveruđa oažžun eaktuda, ahte mánná ii oaččo mannat njoammuma geažil skuvlii dahje árrabajásgeassimii.

Dárbbašat njoammudávdabeaiveruđa várás mearrádusa barggus eret orrumis, erremis dahje karantenas. Mearrádusa sáhttá bargat dušše doavttir, gii vástida njoammudávddain du ássangielddas dahje buohccedikšunbiirres.

It sáhte oažžut njoammudávdabeaiveruđa ovdamearkan dalle

  • juos barggat gáiddusin ja oaččot bálkká normála vuogi mielde
  • juos du bargosadji dahje studerenbáiki lea mearridan du ruoktot olgoriikka mátkki maŋŋá
  • juos leat báhcán ruoktot dikšut máná, gean beaiveruoktu dahje skuvla lea gitta
  • juos don dahje du mánná gullabeahtti riskajovkui ja leahppi dan dihtii ruovttus.

Loga lasi

Siidu beaiváduvvon 21.6.2023

Maid jurddašat siiddu birra?