Dálkkasbuhtadusat | Davvisámegiella | KelaMana sisdollui

Dálkkasbuhtadusat

Kela sáhttá máksit buhtadusa reseaptadálkasiin, maid doavttir dahje buohccedivššár lea mearridan buohcuvuođat dikšui.

Govas čilgejuvvo, man ollu dálkasa hattis buhtaduvvo. Oaččot dálkasiin Kela buhtadusa dan maŋŋá, go álgoiežasvástu lea dievvan. Álgoiežasvástu lea 50 euro kaleandarjagis. Mávssát dálkasiid ollásit ieš dan rádjai. Álgoiežasvástu ii guoskka mánáid iige nuoraid. Álgoiežasvásttu dievvama maŋŋá oaččot dálkkasbuhtadusa. Vuođđobuhtadus lea 40 proseantta dálkasa hattis. Muhtun dálkasiin sáhtát oažžut sierrabuhtadusa, mii lea stuorát go dábálaš buhtadus. Vuolit sierrabuhtadus lea 65 proseantta. Bajit sierrabuhtadus lea 100 proseanta, ja mávssát dálkasis 4,50 euro. Jos gártat oastit ollu dálkasiid,  sáhtát oažžut dálkkasgoluin lassebuhtadusa. Oaččot lassebuhtadusa, jos oasit maid mávssát ieš, mannet badjel 627 euro jagis dahje dálkkasgáhtu. Loahppa jagi mávssát juohke dálkasis dušše 2,50 euro.

​​​​Čujuhanhaddi ja dálkasa molsun hálbbibui

Dihto dálkasiidda lea mearriduvvon čujuhanhaddi. Dálkasa vuovdinhaddi sáhttá leat stuorát go čujuhanhaddi. Oaččut buhtadusa goittotge eanemustá čujuhanhatti vuođul.

Apotehka sáhttá molsut dálkasa sullasaš muhto hálbbit dálkasii, jos háliidat. Apotehka ii goittotge oaččo molsut dálkasa, jos dálkasa mearrideaddji lea gieldán molsumis dan.

Jos dálkasis ii leat čujuhanhaddi, de oaččut buhtadusa vuovdinhatti vuođul.

Ovdamearka čujuhanhattis ja dálkasa molsumis hálbbibui

Doaktára mearridan dálkkas máksá 30 euro. Dálkkasa čujuhanhaddi lea 10 euro. Kela máksá buhtadusa 40 proseantta čujuhanhattis nappo 10 euros. Buhtadus lea dalle 4 euro. Mávssat ieš loahppaoasi nappo 26 euro.

Apotehkas gávdno goittotge seammalágán muhto hálbbit dálkkas. Dat máksá dušše 10 euro. Jos molssut dálkasat dakkár dálkasii, oaččut 4 euro buhtadusa ja mávssat ieš dálkasis dušše 6 euro.

Dálkasa oastin olgoriikkain

Jos áiggot oastit dálkasa nuppi EU-riikkas dahje Edg-riikkas, sáhtát bivdit Suomas doaktáris sierra reseaptta, mainna sáhtát oastit dálkasa olgoriikkain.

Jos oasttát dálkasa Estteeatnamis, Kroatias, Polskkas, Portugalas dahje Espánjjas, sáhtát geavahit maiddái suopmelaš elektrovnnalaš reseaptta.

Sáhtát ohcat buhtadusa olgoriikkain ostojuvvon dálkasis maŋálgihtii Kelas. Buhtadusa eaktun lea, ahte dálkkas gullá buhttejuvvon dálkkasiidda Suomas

Lassidiehtu neahtas

Kela ii buhtte buot dálkasiid. Buhttejuvvon dálkasiid birra gávdno diehtu​​ neahtas (suomagillii).

Sáhtát čuovvut dutnje jagi áigge čoggon dálkkasgoluid neahtas.

Loga lasi

Siidu beaiváduvvon 16.2.2024

Maid jurddašat siiddu birra?