För vilka boendeutgifter kan man få allmänt bostadsbidrag? | Lättläst | FPAGå till innehållet

För vilka boendeutgifter kan du få stöd?

Du kan få allmänt bostadsbidrag för till exempel följande boendeutgifter:

  • hyresbostad: hyra, vattenavgifter och uppvärmningskostnader
  • aktielägenhet: vederlag, räntor på bostadslån, vattenavgifter och uppvärmningskostnader
  • egnahemshus: utgifter för underhåll av fastigheten och räntor på bostadslån
  • bostadsrättsbostad: bruksvederlag, räntor på bostadslån, vattenavgifter och uppvärmningskostnader
  • delägarbostad: hyra, vattenavgifter och uppvärmningskostnader.

Vattenavgifter och uppvärmningskostnader godkänner FPA som boendeutgifter om de inte ingår i hyran eller vederlaget utan betalas separat.

Som vattenavgift godkänns 20 euro i månaden per person.

Som uppvärmningskostnader godkänns 46 euro i månaden för hushåll med en person. Om flera hör till hushållet läggs 16 euro till för varje ytterligare person.

Om du bor i ett egnahemshus godkänner FPA underhållsutgifterna, alltså utgifterna för vattnet, uppvärmningen och andra utgifter för huset. Lagen anger hur stora underhållsutgifter som godkänns.

Om du har bostadslån godkänner FPA 73 procent av de räntorna som boendeutgifter.

Om du har frågor om det allmänna bostadsbidraget, ring servicenumret 020 692 230.

Senast ändrad 1.1.2024