Hur inverkar inkomster på bostadsbidraget?

Bassjälvrisken

Innan FPA kan räkna ut det slutliga bostadsbidraget drar man av en bassjälvriskandel från boendeutgifterna. Bassjälvriskens storlek beror på

  • antalet vuxna och barn som hör till i hushållet
  • hushållets bruttoinkomster per månad.

Bruttoinkomsten är inkomsten innan skatter har dragits av.

Ju högre inkomsterna är desto högre är bassjälvrisken. Om du har mycket låga inkomster beaktas ingen bassjälvrisk alls.

 

Inkomster

Hur stort bostadsbidrag du får påverkas av

  • förvärvsinkomster (till exempel löneinkomster efter förvärvsinkomstavdraget)
  • kapitalinkomster (till exempel hyresinkomster och sparräntor)
  • de flesta stöd (till exempel arbetsmarknadsstöd, studiepenning, pensioner och sjukdagpenning).

Bostadsbidragets belopp påverkas inte av

  • vissa stöd (till exempel utkomststöd, barnbidrag, studiepenningens försörjarförhöjning eller stödet för närståendevård)
  • studielån
  • inkomster som ett minderårigt barn i hushållet har
  • tillfälliga inkomster (till exempel arv eller gåva).

I din ansökan om bostadsbidrag ska du ange alla dina inkomster. Uppgifter om lön som har betalats ut får FPA också från inkomstregistret.

Kom ihåg att meddela FPA om dina inkomster ökar eller minskar.

Förvärvsinkomstavdrag

Förvärvsinkomstavdraget betyder att FPA drar av 300 euro per månad från varje hushållsmedlems sammanlagda förvärvsinkomster. Den här summan beaktas alltså inte när FPA räknar ut beloppet av de inkomster som påverkar bostadsbidraget. Förvärvsinkomstavdrag kan göras på löneinkomst, på inkomst av näringsverksamhet och på inkomst av jordbruk.

Läs mer om hur inkomster påverkar bostadsbidragets belopp på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Så här beräknas bostadsbidragets belopp

Från dina boendeutgifter drar FPA först av en bassjälvriskandel. Bostadsbidraget är 80 procent av den godtagbara summa som blir kvar.

Läs mer om de godtagbara boendeutgifterna på FPA:s webbplats (på lättläst).

Med räknaren som finns på FPA:s webbplats kan du kolla hur mycket bostadsbidrag du kan få (inte på lättläst).

Johan bor i Åbo

Johan bor ensam i en hyresbostad i Åbo. Hyran för bostaden är 700 euro per månad. Johans bruttoinkomst är 742 euro per månad. Eftersom Johan har låga inkomster beaktas ingen bassjälvrisk.

I Johans fall kan FPA godkänna högst 413 euro per månad som boendeutgifter. Bostadsbidragets belopp räknas alltså ut enligt de maximala boendeutgifterna. Det räknas inte ut enligt hans hyra på 700 euro.

Johans bostadsbidrag är 80 procent av de maximala boendeutgifterna, alltså 413 x 0,80 = 330 euro per månad.

Johan måste själv betala 370 euro per månad (700 euro – 330 euro = 370).