Hur stort bostadsbidrag kan du få?

Bostadsbidraget kan vara högst 80 procent av boendeutgifterna, alltså fyra femtedelar. Det betyder att du betalar själv minst 20 procent av dina boendeutgifter, alltså en femtedel.

FPA betalar inte bostadsbidrag för alla de boendeutgifter som man har, utan bara för de som i lagen kallas godtagbara boendeutgifter.

I lagen står det också vilka de maximala boendeutgifterna är, det vill säga det högsta belopp som man kan får bostadsbidrag för. Om dina boendeutgifter är större än de maximala boendeutgifter som nämns i lagen kan du få bostadsbidrag högst enligt de maximala boendeutgifterna.

De maximala boendeutgifterna påverkas av hur många vuxna och barn som bor i bostaden och i vilken kommun bostaden finns.

Var bostaden finns

Kommunerna är indelade i 4 grupper enligt hur mycket det kostar att bo i kommunen.
I den första gruppen finns bara Helsingfors. Det är dyrast att bo i Helsingfors, och därför får man det största bostadsbidraget där.

Till den andra gruppen hör

 • Esbo
 • Grankulla
 • Vanda.

Till den tredje gruppen hör

 • Björneborg
 • Borgå
 • Hyvinge
 • Joensuu
 • Jyväskylä
 • Kajana
 • Kervo
 • Kouvola
 • Kuopio
 • Kyrkslätt
 • Lahtis
 • Lojo
 • Nokia
 • Nurmijärvi
 • Reso
 • Riihimäki
 • Rovaniemi
 • S:t Michel
 • Seinäjoki
 • Sibbo
 • Sjundeå
 • Tammerfors
 • Tavastehus
 • Träskända
 • Tusby
 • Uleåborg
 • Vasa
 • Vichtis
 • Villmanstrand
 • Åbo

Till den fjärde gruppen hör de övriga kommunerna i Finland.

Kommunerna på Åland utgör en egen grupp.

Beräkna med en räknare hur mycket du kan få i bostadsbidrag (inte på lättläst).

Exempel

Maria bor ensam i en hyresbostad i Helsingfors. Hyran är 800 euro per månad. För personer som bor ensamma i Helsingfors kan FPA godkänna boendeutgifter på högst 520 euro per månad. Marias bostadsbidrag räknas alltså ut enligt 520 euro. Det räknas inte ut enligt hennes hyra, som är 800 euro.

Erik bor ensam som underhyresgäst i Kemi. Hyran är 291 euro per månad. För personer som bor ensamma i Kemi kan FPA godkänna boendeutgifter på högst 352 euro per månad. Bostadsbidragets belopp kan alltså räknas ut enligt den hyra på 291 euro som Erik betalar, eftersom hans hyra inte är högre än de maximala boendeutgifterna.