Hur mycket kan man få i allmänt bostadsbidrag - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Hur stort allmänt bostadsbidrag kan du få?

Bostadsbidraget kan vara högst 70 procent av boendeutgifterna. Det betyder att du själv betalar minst 30 procent av dina boendeutgifter.

FPA betalar inte bostadsbidrag för alla de boendeutgifter som man har, utan bara för de som i lagen kallas godtagbara boendeutgifter.

I lagen står det också vilka de maximala boendeutgifterna är, alltså det högsta belopp som man kan få bostadsbidrag för.

Om dina boendeutgifter är större än de maximala boendeutgifterna kan du ändå bara få bostadsbidrag högst enligt de maximala boendeutgifterna.

De maximala boendeutgifterna påverkas av hur många vuxna och barn som bor i bostaden och i vilken kommun bostaden finns.

Var bostaden finns

Kommunerna är indelade i 3 grupper enligt hur mycket det kostar att bo i kommunen.

Till den första gruppen hör

 • Esbo
 • Grankulla
 • Helsingfors
 • Vanda.

Till den andra gruppen hör

 • Björneborg
 • Borgå
 • Hyvinge
 • Joensuu
 • Jyväskylä
 • Kajana
 • Kervo
 • Kouvola
 • Kuopio
 • Kyrkslätt
 • Lahtis
 • Lojo
 • Nokia
 • Nurmijärvi
 • Reso
 • Riihimäki
 • Rovaniemi
 • Seinäjoki
 • Sibbo
 • Sjundeå
 • S:t Michel
 • Tammerfors
 • Tavastehus
 • Träskända
 • Tusby
 • Uleåborg
 • Vasa
 • Vichtis
 • Villmanstrand
 • Åbo.

Till den tredje gruppen hör de övriga kommunerna i Finland, men inte Åland.

Kommunerna på Åland utgör en egen grupp.

Beräkna med en räknare hur mycket du kan få i bostadsbidrag (på standardspråk).

Exempel

Maria bor ensam i en hyresbostad i Helsingfors. Hyran är 800 euro per månad. För personer som bor ensamma i Helsingfors kan FPA godkänna boendeutgifter på högst 563 euro per månad. Marias bostadsbidrag räknas alltså ut enligt 563 euro. Det räknas inte ut enligt hyran, som är 800 euro per månad.

Tom bor ensam i Kemi som underhyresgäst. Hyran är 291 euro per månad. För personer som bor ensamma i Kemi kan FPA godkänna boendeutgifter på högst 394 euro per månad. Eftersom Toms hyra är mindre än maximibeloppet kan bostadsbidraget räknas ut enligt hyran, som är 291 euro per månad.

Senast ändrad 1.4.2024