EU:s funktionshinderkort | Lättläst | FPAGå till innehållet

EU:s funktionshinderkort

Med EU:s funktionshinderkort kan du berätta att du har ett funktionshinder eller att du behöver assistans. Du kan använda kortet till exempel i kollektivtrafiken och vid idrotts- och kulturarrangemang.

Du kan använda funktionshinderkortet i Finland och i andra EU-länder. Kortet kostar 10 euro. Du kan själv välja om du vill ansöka om kortet.

Vem kan ansöka om funktionshinderkort?

Du kan få funktionshinderkortet om du har beviljats något av följande stöd och tjänster:

FPA:s stöd och tjänster: 

 • handikappbidrag för barn under 16 år
 • handikappbidrag för personer över 16 år
 • vårdbidrag för pensionstagare
 • tolktjänst för personer med hörselskada (A)
 • tolktjänst för personer med syn- och hörselskada (A)
 • tolktjänst för personer med talskada (A).

Övriga beslut:

 • beslut om dagverksamhet enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp
 • beslut om färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp
 • beslut om stöd för rörlighet enligt socialvårdslagen (alltså beslut om individuell färdtjänst)
 • beslut om följeslagarservice (A)
 • synskadekort (A)
 • avtal om närståendevård (funktionshinderkort som är avsett för den som får närståendevård) (A)
 • beslut om serviceboende enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (A)
 • beslut om personlig assistans enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (A)
 • beslut enligt ett specialomsorgsprogram och därtill anknytande tjänster (A)
 • beslut om särskilt stöd (A)
 • beslut om andningsförlamning (A)

(A) betyder här att du kan få ett A-märke på ditt kort. Med det kan du till exempel informera biljettförsäljaren att du behöver ha en assistent eller stödperson med dig.

Skicka in kortansökan till FPA

Om du vill ha ett funktionshinderkort, ska du fylla i och skicka in ansökningsblanketten till FPA. Skicka också med beslutet om stöd eller tjänst som du ansöker om kortet med.

FPA kontrollerar om du har rätt att få funktionshinderkortet. Efter det får du en länk via e-post, där du kan beställa kortet.

Läs mer här om hur du ansöker om funktionshinderkort (inte lättläst)

Läs mer

Senast ändrad 20.6.2024