EU:s funktionshinderkort | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

EU:s funktionshinderkort

Funktionshinderkortet är ett frivilligt kort för personer med funktionsnedsättning i Finland och de övriga EU-länderna. Kortet fungerar som ett stöd för jämlik och aktiv delaktighet i samhället. En avgift på 10 euro uppbärs för kortet.

Med funktionshinderkortet kan personer med funktionsnedsättning påvisa sin funktionsnedsättning eller sitt behov av assistent t.ex. när de reser kollektivt eller deltar i idrotts- eller kulturevenemang.

Läs mer om funktionshinderkortet på www.vammaiskortti.fi. Med hjälp av sökfunktionen på sidan hittar du alla besöksmål och tjänster där kortet är i bruk.

Vem kan ansöka om funktionshinderkort?

Du kan få ett funktionshinderkort om du har fått ett positivt beslut om någon av förmånerna eller tjänsterna nedan. Du behöver alltså inte ett nytt beslut för att få kortet.

FPA:s förmåner och service:

 • handikappbidrag för personer under 16 år
 • handikappbidrag för personer över 16 år
 • vårdbidrag för pensionstagare
 • tolktjänst för personer med hörselskada (A)
 • tolktjänst för personer med syn- och hörselskada (A)
 • tolktjänst för personer med talskada (A).

Övriga beslut:

 • beslut om dagverksamhet enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp
 • beslut om färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp
 • beslut om stöd för rörlighet enligt socialvårdslagen (dvs. beslut om individuell färdtjänst)
 • beslut om följeslagarservice (A)
 • synskadekort (A)
 • avtal om närståendevård (funktionshinderkort som är avsett för den som får närståendevård) (A)
 • beslut om serviceboende enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (A)
 • beslut om personlig assistans enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (A)
 • beslut enligt ett specialomsorgsprogram och därtill anknytande tjänster (A)
 • beslut om särskilt stöd (A)
 • beslut om andningsförlamning (A)

(A) = Du kan få ett A-märke på ditt kort. Det visar att du behöver en assistent eller stödperson.

Ansökan skickas till FPA

Om du vill ha ett funktionshinderkort ska du först fylla i ansökningsblanketten och skicka den till FPA. Kom ihåg att bifoga bilagor gällande minst en förmån eller tjänst som du får.

FPA kontrollerar om du har rätt att få ett funktionshinderkort. Därefter ska du själv beställa kortet via kortleverantörens beställningssystem.

Läs mer

Senast ändrad 18.6.2024