Handikappbidrag - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Handikappbidrag

Om du eller ditt barn har en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning som försvårar vardagen, kan du få handikappbidrag.

Det finns tre nivåer inom handikappbidragen. FPA avgör rätten till bidraget utifrån hur mycket sjukdomen eller funktionsnedsättningen påverkar vardagen. 

Handikappbidrag för barn

Barn under 16 år kan få handikappbidrag om

  • barnet har en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning som konstaterats av en läkare
  • vården av barnet är mer krävande än om barnet inte hade sjukdomen eller funktionsnedsättningen
  • behovet av vård pågår i minst ett halvt år.

Grundbidraget är cirka 109 euro per månad.

Höjt bidrag är cirka 254 euro per månad.

Högsta bidraget är cirka 493 euro per månad.

Läs mer om ansökan om handikappbidrag för personer under 16 år på FPA:s webbplats (på standardspråk).

Handikappbidrag för vuxna

Du som är över 16 år kan få handikappbidrag om

  • du har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som konstaterats av en läkare
  • din förmåga att ta hand om dig själv är nedsatt i minst ett år
  • sjukdomen eller funktionsnedsättningen medför besvär i vardagen eller behov av hjälp och handledning.

Grundbidraget är cirka 109 euro per månad.

Höjt bidrag är cirka 254 euro per månad.

Högsta bidraget är cirka 493 euro per månad.

Läs mer om ansökan om handikappbidrag för personer över 16 år på FPA:s webbplats (på standardspråk).

Vårdbidrag för pensionstagare

Du som är pensionstagare kan få vårdbidrag om

  • du är pensionerad på heltid
  • du har en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som konstaterats av en läkare
  • din förmåga att ta hand om dig själv är nedsatt i minst ett år
  • du på grund av din sjukdom eller funktionsnedsättning behöver hjälp och handledning.

Grundbidraget är cirka 83 euro per månad.

Höjt bidrag är cirka 182 euro per månad.

Högsta bidraget är cirka 384 euro per månad.

Veterantillägget är cirka 126 euro per månad.

Läs mer om ansökan om vårdbidrag för pensionstagare på FPA:s webbplats (på standardspråk).

Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Om du behöver tolkning på grund av en hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada kan du via FPA få tolkning för olika situationer i vardagen.

Du måste först ansöka om rätt till tolktjänst. Efter det kan du själv beställa en tolk från FPA till exempel för studier, arbete eller fritidsintressen.

Mer information om tolktjänst för personer med funktionsnedsättning finns på FPA:s webbplats (på standardspråk).

Läs mer om ansökan om rätt till tolktjänst på FPA:s webbplats (på standardspråk).