Handikappbidrag

Du kan få handikappbidrag om du har en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning. FPA avgör rätten till bidraget utifrån individuella behov.

Handikappbidrag för barn

Barn under 16 år som har en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning kan få handikappbidrag. Man kan få bidraget om barnet behöver mera vård än ett friskt barn. Behovet av vård ska pågå i minst ett halvt år.

  • Grundbidraget är cirka 93 euro per månad
  • Höjt bidrag är cirka 217 euro per månad
  • Högsta bidraget är cirka 421 euro per månad.

Läs mer om ansökan om handikappbidrag för personer under 16 år på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Handikappbidrag för vuxna

Personer över 16 år kan få handikappbidrag om deras funktionsförmåga är nedsatt i minst ett år. Dessutom ska sjukdomen eller funktionsnedsättningen medföra besvär i vardagen eller behov av hjälp, handledning eller tillsyn.

  • Grundbidraget är cirka 93 euro per månad
  • Höjt bidrag är cirka 217 euro per månad
  • Högsta bidraget är cirka 421 euro per månad.

Läs mer om ansökan om handikappbidrag för personer över 16 år på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Vårdbidrag för pensionstagare

De som är pensionstagare på heltid kan få vårdbidrag om deras funktionsförmåga är nedsatt i minst ett år. Ett villkor är också att de på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av hjälp, handledning eller tillsyn.

  • Grundbidraget är cirka 71 euro per månad
  • Höjt bidrag är cirka 155 euro per månad
  • Högsta bidraget är cirka 328 euro per månad.
  • Veterantillägget är cirka 107 euro per månad

Läs mer om ansökan om vårdbidrag för pensionstagare på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Du kan ansöka om rätt till tolktjänst hos FPA om du behöver tolkning på grund av en hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada. Då kan du beställa en tolk för studier, arbete eller fritidsintressen. Med hjälp av tolken förstår andra dig och du förstår dem.

Mer information om tolktjänst för personer med funktionsnedsättning finns på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Läs mer om ansökan om rätt till tolktjänst på FPA:s webbplats (inte på lättläst).