Handikappbidrag

Om du eller ditt barn har en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning som försvårar vardagen, kan du få handikappbidrag. FPA avgör rätten till bidraget utifrån hur mycket sjukdomen eller funktionsnedsättningen påverkar vardagen. Det finns tre nivåer inom handikappbidragen.

Handikappbidrag för barn

Barn under 16 år kan få handikappbidrag om

  • barnet har en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning som konstaterats av en läkare
  • vården av barnet är mer krävande än om barnet inte hade sjukdomen eller funktionsnedsättningen
  • behovet av vård pågår i minst ett halvt år.

Grundbidraget är cirka 93 euro per månad

Höjt bidrag är cirka 218 euro per månad

Högsta bidraget är cirka 423 euro per månad.

Läs mer om ansökan om handikappbidrag för personer under 16 år på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Handikappbidrag för vuxna

Du som är över 16 år kan få handikappbidrag om

  • du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som konstaterats av en läkare
  • din förmåga att ta hand om dig själv är nedsatt i minst ett år
  • sjukdomen eller funktionsnedsättningen medför besvär i vardagen eller behov av hjälp, handledning eller tillsyn.

Grundbidraget är cirka 93 euro per månad

Höjt bidrag är cirka 218 euro per månad

Högsta bidraget är cirka 423 euro per månad.

Läs mer om ansökan om handikappbidrag för personer över 16 år på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Vårdbidrag för pensionstagare

Du som är pensionstagare kan få vårdbidrag om

  • du är pensionerad på heltid
  • du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som konstaterats av en läkare
  • din förmåga att ta hand om dig själv är nedsatt i minst ett år
  • du på grund av din sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av hjälp, handledning eller tillsyn.

Grundbidraget är cirka 71 euro per månad

Höjt bidrag är cirka 156 euro per månad

Högsta bidraget är cirka 329 euro per månad.

Veterantillägget är cirka 108 euro per månad

Läs mer om ansökan om vårdbidrag för pensionstagare på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Om du behöver tolkning på grund av en hörselskada, syn- och hörselskada eller talskada kan du via FPA få tolkning för olika situationer i vardagen.

Du måste först ansöka om rätt till tolktjänst. Efter det kan du själv beställa en tolk till exempel för studier, arbete eller fritidsintressen.

Mer information om tolktjänst för personer med funktionsnedsättning finns på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Läs mer om ansökan om rätt till tolktjänst på FPA:s webbplats (inte på lättläst).