E-tjänsten för företagshälsovård | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

E-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård

När du anlitar tjänsten behöver du Suomi.fi-fullmakter. Du kan endast utföra sådana uppgifter i tjänsten som du har fullmakt för. De fullmakter som behövs får du av din egen organisation.

I e-tjänsten kan du

  • söka ersättning för arbetsgivarens kostnader för företagshälsovård
  • se ansökningar som skickats in via e-tjänsten tidigare och läget för ansökningar som är under behandling
  • se beslut om ersättning.

Du kan identifiera dig med dina personliga nätbankskoder, med mobil-ID eller med certifikatkort.

Läs mer