Vem kan få allmänt bostadsbidrag? | Lättläst | FPAGå till innehållet

Vem kan få allmänt bostadsbidrag?

Du kan få allmänt bostadsbidrag från FPA om du har låga inkomster. Allmänt bostadsbidrag kan hjälpa dig att klara av att betala dina boendeutgifter.

Allmänt bostadsbidrag kan betalas till en person eller till ett hushåll med flera personer.

Vad är ett hushåll?

Med ett hushåll avses alla de personer som stadigvarande bor i samma bostad. I allmänhet består ett hushåll av ett gift par, ett sambopar eller en familj. Ett hushåll kan också bestå av en enda person.

Du kan få allmänt bostadsbidrag för

  • en hyresbostad
  • en aktielägenhet
  • ett egnahemshus
  • en bostadsrättsbostad
  • en delägarbostad.

FPA betalar också andra stöd för boende: bostadsbidrag för pensionstagare, bostadstillägg för studerande och bostadsunderstöd i samband med militärunderstödet. Du kan läsa om de här stöden i andra broschyrer.

I allmänhet kan du bara få ett stöd för boende åt gången.

Senast ändrad 4.7.2023