Jeeʹres oummu ko tuâjjla | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Jeärraz ko tuâjjla

Piârri vuäzzla

Jõs siirdčõõđak Lääʹddjânnma tuâjjla leʹbe mättʼtõõđi piârri vuäzzliʹžžen, tuʹst feʹrttai takainalla jälsted Lääʹddjânnmest põõššjen, što vuäitak vuäǯǯad Kela tuärjjõõzzid.

Jõs tuu piârri vuäzzlaž siirdčââtt Lääʹddjânnma EU-jânnmest, Etv-jânnmest, Sveiʹccjânnmest leʹbe Jõnn-Britanniast, vuäitak vuäǯǯad puõccihååid, päärnažlââʹzz da päärnai dommhååid tuärjjõõzz. Vuäitak vuäǯǯad tõid še tâʹl, jõs jiõk jiõčč jäälast Lääʹddjânnmest leʹbe jälstak tääiʹben tåʹlǩ kõskkpoddsânji.

Koi-ne jânnmivuiʹm čuõlmmum sosiaalstaansuåppmõõžž vuäiʹtte vaaikted še piârri vuäzzlai sosiaalstaaʹne.

Vuõlttuum tuâjjlai piârri vuäzzla pâʹšše takainalla vueʹlǧǧemjânnam sosiaalstaanâst.

Mättʼtõõđi

Jõs siirdčõõđak Lääʹddjânnma jeeʹres ko EU-jânnmest tåʹlǩ mättʼtõõttâm diõtt, vuäitak vuäǯǯad Kela tuärjjõõzzid, jõs määttääd plaanuum pešttmõš lij uuʹccmõsân 2 eeʹjj. Jiõk vueiʹt kuuitâǥ vuäǯǯad pukid Kela tuärjjõõzzid, ouddmiârkkân jälstemtuärjjõõzz leʹbe jeäʹnnveäʹǩǩvuõđ.

EU-jânnmin pueʹtti mättʼtõõđi jie takainalla vuäǯǯ Kela tuärjjõõzzid. Tuʹst vuäitt leeʹd vuõiggâdvuõtt Kela tuärjjõõzzid, jõs mättʼtõõttmõõžž lââʹssen reâuǥak Lääʹddjânnmest. Jiõk kuuitâǥ takainalla vueiʹt vuäǯǯad mätt-tuärjjõõzz Lääʹddjânnmest.

Jõs siirdčõõđak Lääʹddjânnma mättʼtõõttâm diõtt, tääʹrǩest Kelast, vuäitak-a vuäǯǯad mätt-tuärjjõõzz.

Seidd peeiʹvtum 16.2.2024