Näin haet lääkekorvausta

Hae lääkekorvausta Kelasta, jos

  • et ole saanut sinulle kuuluvaa korvausta apteekissa suorakorvauksena
  • sinulle on myönnetty uusi korvausoikeus tai
  • vuosiomavastuusi eli lääkekatto on ylittynyt.

Voit saada korvausta vain niistä valmisteista, joille sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on vahvistanut korvattavuuden. Korvausta maksetaan alkuomavastuun täyttymisen jälkeen.

Lääkekorvauksia ei toistaiseksi voi hakea verkossa. Hakemus ja liitteet pitää lähettää Kelaan postitse.

  1. Täytä ja tulosta hakemus Suomessa syntyneet lääkekustannukset (SV 178).
    • Jos lääkekustannukset ovat syntyneet ulkomailla, täytä lomake Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset (SV 128)

  2. Liitä hakemukseesi tarvittavat liitteet. (Ks. tarvittavat liitteet korvaushakemuksesta)
  3. Postita hakemus liitteineen Kelaan.
  4. Asiointipalvelusta näet, onko hakemuksesi ratkaistu.

Hakuaika

Hae lääkekorvausta 6 kuukauden kuluessa lääkkeen ostamisesta.

Jos haet lisäkorvausta vuosiomavastuun (ns. lääkekatto) ylittäneistä lääkekustannuksista, hae korvausta  6 kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä. Jos vuosiomavastuu on esimerkiksi ylittynyt vuonna 2018, hakemuksen tulee olla Kelassa viimeistään 30.6.2019.

Jos olet ostanut lääkkeet ulkomailta, säilytä resepti ja lääkkeen suojapakkaus. Niissä olevia tietoja voidaan tarvita, kun selvitetään, voitko saada korvausta lääkeostoistasi.

Lue lisää